03-07-2017, Abdij van Berne Heeswijk

Abt Denis Hendrickx in de Verenigde Staten

albuEind juni/begin juli was abt Denis Hendrickx in twee Amerikaanse norbertijnen abdijen. En wel twee voor Berne bijzondere abdijen.

Door: Denis Hendrickx

De abdij van De Pere (in de deelstaat Wisconsin) is eind 19de eeuw vanuit Berne gesticht. In 1985 is vanuit deze abdij een nieuwe gemeenschap gesticht in Albuquerque (deelstaat New Mexico). Je kunt dus stellen dat het een soort familiebezoek is: de abt van de grootmoederabdij bezoekt dochter en kleindochter. Maar de belangrijkste reden is een officieel visitatiebezoek.

Internationale bestuursvergadering
Binnen de orde van de Norbertijnen wordt elke 6 jaar een internationale bestuursvergadering gehouden (de eerstvolgende in juli/augustus 2018 is in het Nederlandse Rolduc/Kekrade). Voorafgaand aan zo’n 6-jaarlijkse vergadering worden alle gemeenschappen officieel bezocht in opdracht van het dagelijks bestuur van de orde. Zo’n zogenoemd visitatiebezoek werd door mij gehouden met de abt van de abdij van De Pere bij de norbertijnen in New Mexico.

Abdijgemeenschap
Het is een speciale abdij, gevestigd in een deels oud retraitehuis van de Dominicanen. Heel bijzonder gelegen, aan de rand van de woestijn, een enorme kale vlakte in een vaak verzengende hitte. De abdijgebouwen vormen een soort oase aan de rand van de grootste stad van New Mexico, Albuquerque. De norbertijnengemeenschap bestaat uit 12 personen, waaronder 2 Indiërs. Als pastoraat verzorgen de norbertijnen drie parochies, waarvan een een zg. Pueblo, een van de Indianen-reservaten. Daarnaast wordt pastorale zorg verleend in een ziekenhuis en hebben de norbertijnen een eigen retraitehuis en grote openbare religieuze bibliotheek.

Trump
Het is heel bijzonder, zeer multicultureel met sterke Mexicaanse invloed. De deelstaat grenst immers aan Mexico en er wordt dan ook veel gesproken over de waanzin van Trumps voorstellen om een muur te bouwen. Trump is een belangrijk en dagelijks gespreksonderwerp, zowel binnen als buiten de Norbertijnengemeenschap.

Jongeren
In ruim 30 jaar is er een stevige Norbertijnse vestiging tot stand gebracht met veel aspecten van inculturatie: er zijn allerlei Spaans sprekende bijeenkomsten, waaronder ook liturgische weekendvieringen. Jongeren uit de directe omgeving – Hispanics – bereiden zich voor om zich bij de gemeenschap aan te sluiten.

Zonnepanelen
In het woestijngebied achter de abdijgebouwen heeft de staat New Mexico een enorm veld met zonnepanelen aangelegd – 25 hectare groot. Een belangrijk deel van de energievoorziening voor de groet stad wordt hiermee gegarandeerd, want er is wel niet zo’n grote behoefte aan verwarming, maar des te meer aan airco, want een temperatuur van 35 tot 40 graden Celsius is heel normaal.

De Pere
De laatste dagen van het Amerikaanse verblijf worden weer doorgebracht in de veel noorderlijker gelegen staat Wisconsin. Het visitatieverslag voor het ordesbestuur wordt geschreven en er wordt tijd ingeruimd om her en der te overleggen met het oog op het Generaal Kapittel van 2018. In 2012 mocht dat in De Pere plaatsvinden. In 2018 ben ik als abt van Berne belast met de organisatie en kan dus de ervaring van De Pere goed gebruiken.

Denis Hendrickx is abt van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther