Inspiratiedag Lectio Divina met Jos Douma en Dom Bernardus

candle-535149_640Kunnen protestanten en katholieken elkaar vinden in de oecumene van de Lectio Divina?

De vormende praktijk van de lectio divina brengt ons bij het hart van het christelijke leven: luisteren naar de stem van de Heer en verstaan wat de Geest wil zeggen. Niet de oecumene van overtuigingen (die kunnen nog steeds aanzienlijk verschillen), niet de oecumene van het hart (het gevoel, de goede bedoelingen, hoe mooi ook) maar de oecumene van een spirituele praktijk die vormend is, gericht op Christusgelijkvormigheid.

Vrijdag 6 oktober verdiepen we ons in het lezen van de Schrift als verbindende, vormende praktijk voor ‘slow en deep living’ waarin het klooster een lange traditie heeft en waar de kerk naar op zoek is: ‘slow church’, ‘deep church’…

Het uitgangspunt van de dag is samen lezen, samen delen en samen eten. En samen bidden!

Dom Bernardus is abt van de trappisten van Koningshoeven, Jos Douma is predikant van de Plantagekerk in Zwolle, auteur en docent.
Gastheer is Denis Hendrickx, abt van de abdij van Berne.

Programma:
10.00-12.00 uur: Openingstoespraak Abt Denis Hendrickx
– Lectio Divina-moment
– Toespraak Dom Bernardus – Lectio Divina in de monastieke traditie
– Toespraak Jos Douma – Lectio Divina in de protestantse kerk
12.15-13.00 uur: Eucharistieviering
13.00-14.00 uur: Maaltijd en ontmoeting
14.00-15.15 uur
– Lectio Divina oefening o.l.v. Dom Bernardus
– Lectio Divina oefening o.l.v. ds. Jos Douma
– Afsluiting
15.15- 16.30 uur: Gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een glas Berne Abdijbier.

Praktische informatie:
Datum: Vrijdag 6 oktober 2017
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 53, 5473 AD Heeswijk
Aanvang: 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Entree: € 35,- (inclusief consumpties en lunch)
Aanmelden: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com
Betaling: Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 35,- p.p. op
NL03 INGB 0001 0721 07 t.n.v. Uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk o.v.v. Lectio Divina 6 oktober 2017