11-07-2017, Abdij van Berne Heeswijk

Komend najaar verschijnt boek over ‘de Abdij van Berne en haar omgeving’

abdeiAl sinds de 12de eeuw zijn hier de norbertijnen werkzaam als een groep religieuzen die midden in de samenleving staan. In deze gids komen de kenmerkende eigenschappen van de norbertijnengemeenschap naar voren: de geschiedenis, de spiritualiteit, de activiteiten rond liturgische en religieuze uitgaven (er is een uitgeverij en boekhandel), de bijzondere geschiedenis met pater Van de Elsen als de meest in het oog springende figuur (hij stond aan de basis van wat nu de Rabobank is), het abdijbier van Berne en de contacten met talloze gasten.

Ook wordt aandacht gegeven aan de omgeving van de abdij, als een gebied waar veel te zien is zoals het kasteel van Heeswijk, de Kilsdonkse Molen maar ook de prachtige natuur. Met wandel- en fietsroutes.

Over de auteur
Pieter Butz is als participant verbonden aan de Abdij van Berne en kent het leven en werken van de norbertijnen van zeer dichtbij.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Berne Media