13-06-2017, Abdij van Berne Heeswijk

Open Kloosterdag ook in Heeswijk groot succes

knrklooster

Foto: KNR

Afgelopen weekend werden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Naar schatting hebben ongeveer 4000 mensen een of meer kloosters bezocht dit weekend.

Veertig kloosters zetten een deel van het weekend hun deuren open en nodigden gasten uit kennis te maken met het religieuze leven in deze tijd. Motto van de Open Kloosterdagen was ‘Inzicht in onze spiritualiteit’.  De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit stond centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.

Voor het eerst waren de Open Kloosterdagen verspreid over een heel weekend. Een deel van de kloosters was op beiden dagen geopend. Andere kozen voor een programma op de zaterdag of de zondag. De wijze waarop het programma was ingevuld varieerde per locatie. In Zuid- Limburg was een kloosterwandeling georganiseerd, langs vier kloosters rondom Wittem. In de Abdij van Berne in Heeswijk konden de bezoekers een speurtocht houden door de abdij en de tuin om op deze manier aan de hand van vragen en opdrachten kennis te maken met de geschiedenis en spiritualiteit van de Norbertijnen. Deze vorm trok ook de nodige gezinnen met kinderen naar Heeswijk.

Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne is tevreden over de dag: “Wij hebben een kleine 200 bezoekers gehad. Het was bijzonder dat nogal wat jonge gezinnen van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt.”

Bron: KNR | Abdij van Berne