20-02-2017, Abdij van Berne Heeswijk

Piet Wartenbergh overleden

pietwartenberghAfgelopen zaterdag is – na een langdurig ziekbed – onze medebroeder Piet Wartenbergh, Broeder Servatius, overleden en heeft hij zijn leven teruggegeven aan zijn Schepper. Hij is 94 jaar geworden. Wij zullen hem in onze gebeden gedenken en vragen u hetzelfde te doen.

Tijdens een plechtige eucharistieviering in de abdijkerk op vrijdag 24 februari om 11 uur zullen wij zijn leven en werken gedenken en hem toevertrouwen aan de Heer van alle Leven. Daarna zullen we hem op de begraafplaats van de abdij te ruste leggen.

Op donderdagavond 23 februari om 19.00 uur houden we voor hem een avondwake in de abdijkerk. Na de avondwake is er gelegenheid om afscheid te nemen van Piet.

Ook voorafgaand aan de viering op vrijdag 24 februari is dit mogelijk.

Klik hier voor het overlijdensbericht.

Bron: Abdij van Berne