18-05-2017, Abdij van Berne Heeswijk

Presentatie boek ‘Tot elk goed werk bereid’

goedwerkGraag nodigen wij u uit voor de boekpresentatie van Tot elk goed werk bereid. Pastorale en missionaire acties van de Abdij van Berne 1890 – 2000 van dr. Jean van Stratum.

Tot elk goed werk bereid geeft een uniek overzicht van het missiewerk vanuit de abdij van Berne. In amper 100 jaar tijd zijn geweldige stappen ondernomen. Norbertijnen van Berne gingen pionieren en zetten zich met groot elan in voor nieuwe centra van gemeenschappelijk leven en werken. Bijvoorbeeld in Amerika, waar priorij De Pere uitgroeide tot een belangrijk centrum van spiritualiteit. Maar ook in India, Brazilië en Australië waren de Norbertijnen uit Nederland actief. En dichter bij huis in Beieren (abdij Windberg), Frankrijk (moederabdij Prémontré), het Oostblok, en België (Banneux). Een belangrijk stukje geschiedenis van Berne is met dit 350 pagina’s tellende boek voor een breder publiek ontsloten door historicus dr. Jean van Stratum.

Programma:
Eucharistieviering in de abdijkerk met muziek. Na afloop nodigen wij u uit voor de koffie in de Norbertuszaal en zal de boekpresentatie plaats vinden. De auteur houdt een korte introductie over Tot elk goed werk bereid en biedt het eerste exemplaar aan aan abt Denis Hendrickx. Na afloop is er gelegenheid om het boek aan te schaffen en te laten signeren. U bent hierbij van harte welkom.

Praktische informatie:
Datum: Zondag 4 juni 2017 – Pinksteren
Aanvang: 10.30 uur
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk

Klik hier om het boek alvast te bestellen/reserveren.

Bron: Berne Media