10 april 2020: Goede Vrijdag

KORTE OVERWEGING TER BEGROETING

Welgekomen aan u allen die met ons meeviert op deze Goede Vrijdag, stille vrijdag zeggen wij in deze tijd.
Of u nu thuis bent, in het ziekenhuis, of u alleen bent of met dierbaren die met u meekijken, weet dat u welkom bent in deze dagen dat wij de Goede Week met u vieren, via internet of televisie.

Op deze avond gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Messias. Zijn bereidheid om ons te verlossen van alles wat op ons drukt en gevangen houdt.
Vanavond doen dat hier op deze plaats in de Mariakerk.
Vanavond zijn wij verzameld rond het kruis, dat stuk hout waaraan de Mensenzoon werd doodgemarteld. Zijn strijd voor gerechtigheid en barmhartigheid kostte hem het leven.
Hij wees de weg naar een wereld waarin mannen en vrouwen, jong en oud, rijk en arm, mensen van alle naties en religies, in vrede samenleven.
Zijn wereld was er nog niet klaar voor …

Goede Vrijdag … dit jaar in een samenleving die is afgesloten een ‘anderhalve meter wereld’, waarin mensen wereldwijd geveld worden door een gruwelijk virus.
In dit uur waken wij onder het kruis en bidden voor alle mensen die getroffen zijn door dat vreselijke virus, voor mensen die zijn overleden, snakkend naar adem, voor mensen die geen afscheid konden nemen, voor al die mensen die zich inspannen om het lijden van mensen te verzachten.

Goede Vrijdag, een dag van uiterste inkeer en ommekeer, maar vooral ook een moment om ons toe ter keren naar elkaar en in navolging van Hij die stierf aan het kruis onze hoop en ons vertrouwen uit te spreken, dat God ons op handen zal nemen als wij verdriet en pijn hebben.

Goede Vrijdag kan er niet zijn als wij geen perspectief hebben op het Licht van Pasen, wanneer wij mogen ervaren dat de dood het laatste woord niet heeft.
Wees daarom welkom, op deze tweede dag van het Paastriduüm:
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Avond waarin wij het Licht binnendragen.

Weet dat u welkom bent op deze avond dat wij waken rond het kruis.

Thea van Blitterswijk, participant Norbertijnen