12 en 13 december 2020: 3e Zondag van de Advent

Jesaja 61,1-2a.10-11 en Johannes 1,6-8.19-28, B-Jaar

VERKONDIGING

Verwachting, gezalfd zijn

De derde zondag in de Advent, Gaudete. Gaudete, verheugt u zingen wij in de oude liturgie. Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: Verheugt u. Paulus schrijft dit in de zijn brief aan de Filippenzen. Verheugt u. In de liturgische kleuren mogen wij vandaag oud Rose dragen. De priester kan een Rose kazuifel dragen. Had niets te maken met de vroege LHBTI beweging maar was een vermenging van de liturgische kleuren paars en wit. We dragen paars en gaan naar het wit met Kerst. We zijn op weg en mogen dit laten zien. “Het komt eraan”. Vandaar het paars met een witte inkleur. Rose!

Had die kerk maar stil gestaan bij verschillende geaardheden in ons menselijk leven. Had die kerk zich maar gerealiseerd dat wij allemaal geschapen zijn naar Zijn beeld en gelijkenis dan was er veel minder verdriet bij mannen en vrouwen, bij ouders en kinderen geweest. We moeten nog veel inhalen!

In de lezingen van vandaag komt voor mij “gezalfd zijn” naar boven.
De profeet Jesaja spreekt weer zulke mooie woorden waar wij als Godsmensen mee vooruit kunnen. Woorden waar hij mee beschrijft wat onze opdracht is in het leven. Wij Godsmensen hebben een opdracht meegekregen in het leven. Sommigen van ons hebben dit al jong in hun leven ontdekt en anderen hadden daar meer jaren voor nodig. Maar wij allen hebben hier een taak te doen. Geen wonderen verrichten maar er zijn, je gedragen als een gezalfde. Als een kind van die God van mensen. Die God die niet uitsluit, die God die is, die God waarbij geen doopbriefje noodzakelijk is. Dan zijn wij allen gezalfde mensen en kunnen wij uit zien naar zijn komst. Dat kind van mensen die zoon van God is.

Bij de woorden van Johannes lezen we over Johannes de Doper. Johannes de Doper. Hij getuigde tegenover priesters en farizeeën. Hij moest verklaren wie hij was. Ben jij Johannes; de Messias?, Elia?, de Profeet?, het Licht? En telkens zei hij: nee dat ben ik niet.
“Ik ben de stem die roept in de woestijn: maak recht de weg van de Heer.” Hij was een getuige van het Licht. Hij wilde de mensen om hem heen laten zien dat het Licht groter was dan wat wij mensen konden bedenken. Zijn Licht was een Goddelijk Licht, was gezonden voor ons mensen. En Johannes doopte met water, liet mensen hun God ontmoeten, stuurde ze op weg als nieuwe mensen als mensen met een opdracht.
Johannes de Doper wist van het bestaan van Jezus, kende zijn opdracht die Hij van zijn Vader had gekregen. Johannes bleef getuigen en deed het goede.

Gaudete, verheugt u, Ja dat mogen wij doen. Wij zijn gezegende mensen die in verwachting zijn van dat wat gaat komen. We mogen verheugd zijn dat wij deelgenoot mogen zijn van dit nieuwe leven. In de kerk staat de kerststal al klaar. Iedereen is al aanwezig, we lopen vooruit. Maar de kribbe is nog leeg, het kind is ons nog niet geboren. Een uitdaging voor ons hoe wij deze laatste weken van de Advent ons gaan voorbereiden op de geboorte van dit kind. Niet met wat gaan we eten met kerst of welke jurk of kostuum ga ik dragen, nee hoe laat ik zien aan de wereld om mij heen dat ik een gezalfd mens ben, dat ik een getuige van het Licht ben.

Laten we de woorden van Jesaja er maar bij nemen:

  • Om aan armen het goede nieuws te brengen
  • Om aan verslagen harten hoop te bieden
  • Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
  • Om aan geketenden hun bevrijding bekend te maken
  • Om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

Eerste zondag van deze advent hebben de Norbertijnen, wereldwijd, uitgeroepen dat dit de eerste dag is van hun jubileumjaar. Kerstmis 2021 was het 900 jaar geleden dat Norbertus zijn gemeenschap stichtte. Hij ging staan in een donkere wereld en zei: “Hier zijn we, mannen en vrouwen, gewijd en ongewijd, met een opdracht voor de wereld. Wij gaan in naam van dat pasgeboren kind de wereld in. Wij zijn gezalfde mensen, wij delen aan iedereen de liefde van onze God.”

Wij, hier in Tilburg Noord, staan in deze traditie. Wij worden door de woorden van vandaag opgeroepen om te gaan staan. Om te getuigen als gezalfde mensen.

Gaudete!

Amen.

Jan Claassen, participant Norbertijnen