17 januari 2021: 2e Zondag door het jaar

1 Samuël 3.3b-10.19 en Johannes 1,35-42, B-Jaar

VERKONDIGING

‘Wij hebben de Messias gevonden’, zegt Apostel Andreas.

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Als Christenen hebben wij 3 taken in ons religieus en spiritueel leven:

  1. Jezus ontmoeten
  2. Jezus ervaren
  3. Jezus verkondigen

De lezingen van deze zondag brengen ons twee roepingsverhalen:
In de eerste lezing een bekend roepingsverhaal van Samuël in een mooi tafereel en in het evangelie de roeping van de eerste leerlingen.
De kleine Samuël wordt wel heel letterlijk geroepen door God. ‘Hier ben ik.’
In het verhaal komt dit zinnetje vier keer voor en het woord ‘roepen’ komt tienmaal voor. En dan nog tweemaal: ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert.’
Al deze herhalingen maken duidelijk dat geroepen worden een proces is. Driemaal weet Samuël niet wat hem overkomt. Hij heeft een gids nodig, in de persoon van Eli, die hem uitlegt wat hem overkomt.

Ook in de evangelielezing gaat het over roepen en geroepen worden.
Wat zoeken jullie? zo luiden letterlijk Jezus’ allereerste woorden in het Johannes evangelie. Zo zijn de bijna laatste woorden in dit evangelie, meer persoonlijk vroeg Jezus aan Maria Magdalena: ‘Wie zoek je?’ (Joh. 20,15).
Dus zoeken en vinden is een belangrijke thema in dit evangelie.

De wedervraag van de twee leerlingen luidt: ‘Meester, waar verblijft Gij?’ Om dat te ontdekken, moet je meegaan en zien, antwoordt Jezus.
De twee leerlingen hebben het doel van hun zoektocht bereikt. Hun verbondenheid met Jezus is begonnen.
Onmiddellijk daarna komt een Jezusbeweging op gang. Andreas getuigt bij zijn broer Simon Petrus van hun zoeken en vinden en brengt hem bij Jezus.
Wie Jezus ontmoet heeft, kan dat geluk niet voor zichzelf alleen bewaren. Je vertelt dat goede nieuws door aan anderen. Je brengt ook anderen in contact met Hem. Je bent evangelist en apostel als je werkelijk met je hart gelooft in de Heer.

Dit jaar vieren wij, de Norbertijnen, het 900-jarig bestaan van onze Orde. Onze stichter, de Heilige Norbertus, ontmoette Jezus, ervaarde Jezus en stichtte onze Orde in Prémontré, in het noorden van Frankrijk, om Gods boodschap te verkondigen. Sinds die tijd verkondigen wij tot op de dag van vandaag Jezus in het pastoraal werk, in het onderwijs, in de medische zorg en in het sociaal-maatschappelijk werk wereldwijd.

Straks vóór de Communie klinken de woorden: ‘Zie het Lam Gods’. Deze woorden werden voor het eerst gezegd door Johannes de Doper, aan de oever van de Jordaan, ongeveer in het jaar dertig na Christus. En nu, zo’n kleine twintig eeuwen later zeggen wij die woorden van Hem, tijdens onze eucharistievieringen, nog steeds na.

God roept mensen in zijn dienst op, te luisteren naar God, zo leert ons de eerste lezing. Zo wordt de roeping concreet. Het gaat niet om blind volgen. Jezus vraagt: kom eerst kijken. En zowel de lezing uit 1Samuël als die uit het Johannes evangelie laat zien dat je het niet alleen moet doen: zoek een goede raadgever.

Zo wordt het thema: Jezus ontmoeten, Jezus ervaren en Jezus verkondigen in de bijbelteksten van deze zondag opgeroepen en onderbouwd.
Wij worden geroepen, telkens opnieuw, ons leven lang, om op weg te gaan en elke mens te leren zien zoals hij is.
God blijft maar roepen. Hij houdt niet op, want ooit zullen wij, net als Samuël, een antwoord geven.

In Jezus’ tijd stond het er met het joodse geloof ook niet al te best voor. Er was wel godsdienstigheid, maar weinig geloof. En toch werden er ook in die tijd mensen geroepen, zoals Andreas en zijn broer Simon Petrus, om het geloof een nieuwe impuls te geven. De Heer laat zijn volk niet in de steek. Dat is hoopvol.

Er zullen altijd mensen geroepen worden om het geloof door te geven. Maar het zal niet meer zo zijn als vroeger. Het is geen kwestie meer van met de stroom meevaren. Wat duidelijk is, is dat het geloof in onze tijd een heel bewuste en persoonlijke keuze is, waarbij wij de tijd niet mee hebben en wij tegen de stroom in zullen moeten zwemmen.

Toen God Samuël riep, was hij een klein jongetje.
Andreas was volwassen toen Jezus hem riep.
Toen God Abraham riep, was hij bejaard.
Dit betekent God roept mensen van alle leeftijden, jonge mensen, volwassenen en bejaarden.

Samuël ontmoet God, ervaart Hem en verkondigt Hem als de Heer.
Johannes de Doper ontmoet Jezus, ervaart Hem en verkondigt Hem als ‘Lam Gods’.
Andreas ontmoet Jezus, ervaart Hem en verkondigt Hem als Messias.
Vandaag roept Hij u en mij om Hem te ontmoeten, te ervaren en zijn boodschap te verkondigen.
Ook onze lieve Zalige Peerke Donders, van wie wij afgelopen donderdag, 14 januari, zijn sterfdag herdachten, ontmoette Jezus, ervaarde Jezus en verkondigde Jezus onder de melaatsen in Suriname.
Laten wij in ons dagelijks leven naar de stem van God luisteren, zijn genade ervaren, zoals Samuël en Andreas en hem verkondigen in woorden en daden.

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

‘Wij hebben een vaccin gevonden tegen Covid-19’, zeggen Pfizer, Moderna, Astra Zeneca en veel andere farmaceuten in deze tijd van de corona pandemie.

In de evangelielezing zegt Andreas: ‘Wij hebben de Messias gevonden’.

‘Wat zoeken jullie?’ ‘Wat is je grote verlangen?’ Dat zijn de vragen van Jezus aan ons allen vandaag.
Ja, wat zoeken wij eigenlijk? Wij zoeken geluk voor onszelf en onze naasten. Wij hopen op geluk in het leven, wij willen liefde geven, ondervinden en ontvangen.
Nu vandaag de dag zoeken wij naar het oude normaal, onze kerk weer open voor de vieringen, vrienden en familie ontmoeten zonder vrees, handen geven, knuffelen, kinderen weer naar school, sporten, winkels open en zéker geen mondkapjes meer.
Wij zoeken ook een wereld vrij van oorlog, spanning, armoede en discrimatie.
Laten wij hopen en bidden dat God ons zegent.

Amen.

Arockiadoss o. praem.