20 april 2019: Paaswake

Genesis 1,1-2,2; Exodus 14,15-15-1; Jesaja 55,1-11 en Lucas 24,1-12, C-Jaar

VERKONDIGING

Een avondviering vol mystiek, symbolen en rituelen misschien wel de meest geheimvolle viering van het jaar.
Deze Paaswake is geen viering met een begin en een eind op deze zaterdag, de viering begon afgelopen donderdag, Witte Donderdag. Daar sloegen wij een kruis, verwelkomden elkaar in een viering die drie dagen omvat.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake.
Het is één doorlopende viering waarin wij het verhaal van Jezus laatste dagen met elkaar beleven.
Een viering waarin wij luisteren naar eeuwenoude verhalen en bidden … het licht binnendragen en zingen: ‘Licht van Christus’. God wij danken U!

Het licht van Christus maakt ons wakker en doet ons opstaan …
Twee vrouwen waren opgestaan, de dag was nog maar net begonnen …
Zij waren opgestaan om een dode te gaan verzorgen en dan zien en horen zij stemmen die zeggen: Hij is niet hier, hij leeft!!!
Toen zij het de anderen wilden vertellen stuitten zij op ongelovige ogen …

Het is een ervaring die wij wel zullen herkennen, je maakt iets mee wat diepe indruk maakt, maar het komt niet over, de ander gaat niet met je mee in het verhaal.

En zo kan het ook zijn met Pasen. Zo vertelde iemand onlangs nog …
Wat jammer toch dat het zo lastig is om mensen om mij heen mee te nemen in wat wij hier beleven. Je zou ze zo graag vertellen hoe je er troost en kracht uit kunt putten.
Eeuwenoude verhalen, vandaag voor ons nog zo levend gehouden, kunnen ons wat helpen om God op het spoor te komen.
Wij vertellen die elkaar op nieuw, in deze nacht, in onze tijd.
Weet je nog … toen er alleen maar chaos was en duisternis en leegte?
Hoe er licht kwam en lucht, en water en dieren, en vuur en mensen?
Weet je nog hoe het volk zuchtte onder de slavernij?
Maar er kwam bevrijding … God haalde ons weg uit het slavenland.
Oude verhalen, verhalen van lang geleden.
Wat moeten wij er mee in onze tijd?

Bijzonder is het om te zien dat ook in onze dagen mensen op zoek gaan naar vormen, kunst, muziek en kleur, om die verhalen te vertellen en bij de tijd te houden …
Sommigen kiezen voor de Mattheus Passion, een van de grootste kunstwerken uit onze geschiedenis zoals een muziekkenner deze week zei …
En we zagen hoe deze week Dordrecht uit- en volliep voor The Passion en het publiek zat ademloos aan de buis gekluisterd.
Vlak bij huis liep gisteren op Goede Vrijdag het Peerke Donderspark vol met mensen die met elkaar de kruisweg wilden lopen omdat steun en moed te vinden bij alles wat ons leven moeilijk maakt.
Eergisteren, Witte Donderdag, een van onze kinderen stuurde een filmpje …
De juf vertelde haar groep 4 het verhaal van Witte Donderdag. Zij vertelde niet alleen, maar liet het ook voelen en beleven, met water, brood en limonade nam zij hen mee in het verhaal van de
de voetwassing, het breken en delen van het brood, het drinken uit de beker.
Een juf die het durft, in deze tijd … vertel het verhaal maar!

Mooie verhalen, maar wat doen die verhalen met ons in het leven? Is die God van de aloude woorden ook hier, met ons? Worden wij ook gedragen? Zijn wij ook gekend?
Nooit heeft iemand God gezien, maar Jezus van Nazareth liet ons iets doorschemeren van dat grote mysterie. Hij leefde voor waar het om zou moeten gaan in Gods koninkrijk:
Gerechtigheid en liefde.

Gerechtigheid … liefde … wat moet ik er mee? Mooie woorden, maar hoe geven wij die inhoud in het leven van alle dag?
Schelden wij elkaar van onze stoel als het tegenzit? Spreken wij harde woorden over elkaar of proberen wij het toch maar … even in de schoenen van de ander gaan staan.
Even … het kan al genoeg zijn om te ervaren dat mijn werkelijkheid niet helemaal strookt met die van mijn broer of vriend.
Het licht dat vandaag is binnengedragen kan ook ons leven dragen.

Een verhaal van vandaag dat getuigt van hoop omdat in mensen nu eenmaal, onverwoestbaar zijn. Het verlangen klinkt naar gerechtigheid en liefde voor alle mensen.
Durven wij ons daaraan toe te vertrouwen?

Op deze plaats in deze avond proberen wij het maar … de naam blijven noemen van de Goddelijke mens, Jezus Christus.
Geleefd, gebroken, gemarteld, vermoord.
En wij zegen uit één mond Hij leeft: Hij leeft in alle mensen die zijn naam hoog houden en uitdragen …
Mag het zo Pasen voor ons worden.

Amen.

Thea van Blitterswijk, participant Norbertijnen