21 en 22 december 2019: 4e Zondag van de Advent

Jesaja 7,10-14 en Matteüs 1,18-24, A-Jaar

VERKONDIGING

Beste zusters en Broeders in Jezus Christus,

Want mijn herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken.

Deze woorden van Psalm 23, die wij vaak zingen bij het ochtend- en avondgebed in de Norbertus kapel, geven het gedachtegoed van de Heilige Jozef weer.
In het evangelie volgens Matteüs, neemt de Heilige Jozef een bijzondere plaats in. Hij laat ons de innerlijke strijd van Jozef zien wanneer hij de zwangerschap van zijn verloofde Maria ontdekt, wetende dat hij niet de vader van het kind is.

Op dit moment had Jozef 3 opties in gedachte:
1. De eerste optie was: Volgens de wet zou Maria gestenigd worden.
In Deuteronomium 22 vers 23-24 lezen wij dat op overspel de doodstraf door steniging staat.
2. De tweede optie was: “in stilte van Maria te scheiden”, zoals zojuist gelezen in het evangelie.
3. De derde optie was: Maria aanvaarden als zijn vrouw.

De eerste optie is de wet volgen, dat is steniging. De tweede optie is zijn eigen gedachten te volgen, dat is van Maria te scheiden. De derde optie is God’s woorden van de Engel te volgen.
De Heilige Jozef koos voor de derde optie, hij koos voor God’s woorden: “Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen”.

In de eerste lezing lezen wij een verhaal over Koning Achaz. De vraag is waarom koppelt de kerk vandaag Achaz aan Jozef? Dit is vanwege het sterke contrast tussen de twee mannen, die ieder geconfronteerd werden met een moeilijke situatie. Koning Achaz, vertrouwde alleen op zijn eigen verstand en plannen, maar de Heilige Jozef vertrouwde alleen op God, Hij vertrouwde absoluut op God en aanvaardde zijn boodschap.
Door zijn keuze voor God alleen en boven alles, bedoelt hij de woorden van Psalm 23.
Want mijn herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken.

Matteüs geeft ons nog een aanwijzing door een citaat van de profeet Jesaja dat wij in de eerste lezing hebben gehoord: “zie de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen”. De Heilige Jozef, als vroom en rechtvaardig man, kende natuurlijk de Heilige Schrift. Hij kende het Oude Testament en was overtuigd van de zuiverheid van Maria.

Het evangelie, van Matteüs, richt zich op de persoon en de rol van Heilige Jozef. Om de Messiaanse profetie van Jesaja te vervullen, moest Jozef, Jezus als zijn zoon aanvaarden, waardoor Jezus een wettige afstammeling van David werd omdat Jozef een afstammeling van David was.

Er zijn drie gelegenheden waarop een Engel aan Jozef verschijnt in een droom.
1. In het evangelie van vandaag lezen wij van de eerste verschijning, waarin de Engel Jozef beveelt om Maria tot zijn vrouw te nemen.
2. In Matteüs 2 vers 13 lezen wij over de tweede verschijning, waarin de Engel Jozef vertelt dat hij de moeder en het kind naar Egypte moet brengen om aan de toorn van Herodes te ontsnappen.
3. In de derde verschijning, waarin de Engel Jozef vertelt dat hij bij de dood van Herodes naar Israël moet terugkeren, dat lezen wij in Matteüs 2 vers 19.

Na elk van de drie verschijningen van de Engel in zijn dromen, gehoorzaamt Jozef de bevelen van de engel zonder vraag, twijfel of aarzeling. In elk geval roept de Engel Jozef op tot actie en Jozef gehoorzaamt. In geen enkel verhaal over Jozef horen wij hem een woord zeggen. Hij kijkt, hij luistert, hij overweegt, hij bidt, maar hij spreekt niet, hij zwijgt.

En als hij een antwoord krijgt, dan aarzelt hij niet, dan maakt hij er onmiddellijk werk van: zoals wij gelezen hebben “Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen”.

De gehoorzaamheid in het leven van Jozef heeft twee aspecten:
1. het luisteren en de openheid voor God’s plan en
2. doen en daadkracht zoals door God gevraagd.
Wij kunnen Jozef typeren als een verstandige en voorzichtige man. Goed kijken en luisteren naar de werkelijkheid, en dan ook doen wat er te doen staat.

Wij mensen hebben meestal de neiging in de ene of andere richting: er zijn mensen die te snel beslissen zonder goed gekeken en geluisterd te hebben. Of ze kijken en luisteren niet goed en vergissen zich en wat ze dan doen loopt mis. En aan de andere kant heb je mensen die zo zorgvuldig in het overwegen zijn, dat ze nooit tot een beslissing en uitvoering komen. Ze aarzelen, ze twijfelen, ze willen helemaal zeker weten dat ze het goed hebben. Maar op een gegeven moment is het te laat… Gemiste kans.

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Wij kunnen de Heilige Jozef vragen of hij onze voorspreker wil zijn bij alle beslissingen die wij moeten nemen. Dat wij ons daarbij openstellen voor de hele werkelijkheid – God inclusief! Dat wij in het geloof met Gods ogen leren kijken. Maar dat wij ook Jozefs daadkracht mogen ontvangen.

Net als Jozef moeten wij op God vertrouwen, naar Hem luisteren en Hem trouw zijn. Ook wij kunnen in moeilijke situaties terecht komen: financiële problemen, baanonzekerheid, spanningen in het gezin en in de familie, gezondheidsproblemen, enz enz …
Laten wij proberen de Heilige Jozef te volgen.

In plaats van te vertrouwen op onze eigen plannen, laten wij ons op God vertrouwen om ons door het leven te helpen en gesterkt te worden door met Hem te praten in gebed, door naar Hem te luisteren en te zingen:

Want mijn herder is de Heer nooit, zal er mij iets ontbreken.

Amen.

Arockiadoss o. praem