22 en 23 december 2018: 4e Zondag van de Advent

Micha 5,1-4a en Lucas 1,39-45, C-Jaar

VERKONDIGING

Soms droom ik ervan dat wij als parochie, over veel geld beschikken. Op mijn verlanglijstje staat dan zeker een heel groot filmscherm dat wij hier voor in de kerk kunnen ophangen.
Vandaag zou ik dan geen preek voor u houden, maar een indrukwekkende film laten zien over de begroeting van twee vrouwen in verwachting. Met vertraagde beelden stappen zij het beeld binnen, steken de handen uit naar elkaar en gaan in gesprek.
Geen gesproken woord is hoorbaar voor ons, alleen het ruisen van de wind begeleid het beeld.

Voor wie het wil verstaan vertelt de film een eeuwenoud verhaal. Het verhaal van de ontmoeting van Maria met Elisabeth. Twee zwangere vrouwen begroeten en zegenen elkaar en het kind dat groeit in hun schoot.
Een verhaal ook herkenbaar voor mensen in onze tijd en het is bijna jammer als we het moeten ontdoen van romantiek en roze wolken.

Het verhaal uit het Goede Nieuws van Lucas, zijn evangelie, wordt ons verteld op de vierde zondag van de Advent.
Sterk daarmee verbonden is de lezing uit de Profeet Micha, die zijn volk boodschappen van troost en hoop wil geven als het zucht onder de bedreiging van Assyrische heersers.
Het zijn spannende tijden voor de bewoners van Juda, als Micha zijn boodschap schrijft.
Acht eeuwen later, in de dagen dat Maria en Elisabeth een kind dragen laten de mensen zich nog altijd bemoedigen door de woorden van Micha.

Micha schrijft een boodschap van heil en troost, de wereld is ruw en onveilig.
Men huivert en beeft om wat gebeuren kan.

Micha en Jesaja doen een profetie:
Uit het Koningshuis van David zal een kind geboren worden, een koningskind.
Ooit zal God zijn Zoon, de Messias, zijn Gezalfde sturen om voor altijd vrede en gerechtigheid
te doen neerdalen over de aarde.

Acht eeuwen later begroeten Maria en Elisabeth elkaar; de verhalen over hun leven vertellen ons over wijze, zelfbewuste vrouwen. Het zijn vrouwen die goed nieuws herkennen en weten te verstaan.
Vrouwen die het verhaal vertellen van een betrouwbare God, die zijn mensen niet laat vallen, maar vasthoudt en meedraagt de toekomst in.

Goed nieuws is het waar Maria en Elisabeth vertegenwoordigers van zijn en wij mogen het verhaal van hun ontmoeting ervaren als een gift, een kostbaar geschenk, dat ons vandaag, een paar dagen voor het kerstfeest, wordt verteld.
Troost en bemoediging, een boodschap van hoop.
Goed nieuws, dat is wat het kerstfeest ons wil brengen immers Gods Zoon wordt geboren, midden tussen de mensen. God zelf kiest zijn plaats en gaat aan de kant staan van mensen die bedreigd worden en kwetsbaar zijn.
Daarmee zijn de lezingen van vandaag geen romantisch verhaaltjes, maar een politieke boodschap van de zuiverste soort.

En goed nieuws is te horen in onze wereld, iedere dag weer!

Iedere dag opnieuw, hier midden in onze wijk, in Tilburg Noord, zien wij wonderen van liefde en goedheid gebeuren.
Een vrouw ontfermt zich over een andere vrouw, van ver gekomen met haar man en alleen achtergebleven. Het lukt haar niet om rond te komen, zij kan niet lezen of schrijven en kan de weg niet vinden in onze samenleving.

Een man belt op en heeft een kerstpakket ontvangen, of wij iemand weten die het goed kan gebruiken.
En dat kunnen wij.

Afgelopen zondagavond in onze eigen Mariakerk stelden beroepsmusici een indrukwekkend programma samen met jongeren die saxofoon spelen, solisten, en een vrijwilligerskoor dat voor de gelegenheid Norbertuskamerkoor is genoemd.
Een optreden met kerstliederen en liederen passend bij onze tijd.
Wij zullen doorgaan, het bekende lied van Ramses Shaffy werd weergaloos door twee solisten vertolkt in onze Mariakerk.
Het riep tranen van ontroering op; wij worden uitgenodigd om de moed niet te laten zakken, maar door te gaan met ons werk hier in de wijk.
De opbrengst van dat concert stellen zij volledig beschikbaar voor ons adventsproject in Zsámbék.
Voor gezinnen die leven in een land waar zij niet welkom zijn, niet worden geteld.

Goed nieuws in onze tijd, mensen die naar elkaar omzien, mensen die goede dingen tot stand brengen …

Herinnert u zich de eerste lezing? Hoe de profeet Micha ons vertelde, over een vrouw die haar kind zal baren; een kind met toekomst:
Als een herder zal hij zijn volk wijden … in veiligheid zullen zij wonen.
Goed nieuws, geweldig nieuws, voor Micha en zijn tijdgenoten!
Goed nieuws voor mensen die leven in de tijd van Elisabeth en Maria.
Goed nieuws voor ons: God is in onze wereld aanwezig of wij het nu willen geloven of:
Gods Zoon komt onder ons wonen!
Je moet het willen zien: hoe mensen liefde verspreiden en keuzes maken die mensen tot leven brengen.
Amen.

Thea van Blitterswijk, participant Norbertijnen