23 augustus 2020: 21e Zondag door het jaar

Jesaja 22,19-23 en Matteüs 16,13-20, A-Jaar

VERKONDIGING

‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God.’

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Mensen krijgen een baan of werk, alleen als je een diploma hebt en gekwalificeerd bent.
Maar God geeft eerst een taak en door deze opdracht wordt hij of zij gekwalificeerd.
In de evangelielezing van vandaag zegt Jezus tegen Petrus: ‘Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.’ Met deze woorden koos Jezus Petrus als leider en hoofd van de kerk.

Er waren 12 apostelen en waarom koos Jezus Petrus?

 1. Koos Jezus Petrus omdat hij zo trouw was?
  Nee, van het Passieverhaal weten wij dat wanneer Petrus door de hogepriester herkend wordt als één van Jezus’ volgelingen, zegt hij tot drie maal toe: ‘Ik ken die man niet!’
 2. Koos Jezus Petrus vanwege zijn brave en heilige leven?
  Nee, eens zei Jezus tegen Petrus: ‘Ga terug, achter Mij, Satan! ‘Je denkt niet aan wat God wil.’
 3. Koos Jezus Petrus omdat hij zo alert was?
  Nee, wanneer Jezus door de autoriteiten van Jeruzalem gevangen genomen wordt, doet Petrus een dutje.
 4. Koos Jezus Petrus omdat hij aardig en lief was?
  Nee, dat was Johannes, Petrus was een boze man.
 5. Koos Jezus Petrus omdat hij een administrator was?
  Nee, dat was Judas.

In onze ogen was Petrus niet gekwalificeerd om de leider en het hoofd van de kerk te worden.
Omdat Petrus niet trouw, niet braaf, niet alert, niet aardig en geen administrator was, maar toch koos Jezus hem.

Mensen die van elkaar houden willen graag weten hoe over de ander gedacht wordt. Het is een behoefte en verlangen naar een antwoord op een dieper liggende levensvraag: Wie ben ik? Wat beteken ik voor jou? Het is van grote waarde om dit met elkaar te delen en ook – bewust – uit te spreken.

Jezus vraagt aan de 12 Apostelen: Wie ben ik voor de mensen? En wie ben ik voor jullie? De mensen zien Jezus als Johannes de Doper, Elia, Jeremia en als een van de profeten, maar Petrus weet dat Jezus meer is dan een profeet. Daarom zegt hij: ‘Gij bent de Christus, de Zoon van de levende God.’

Hoe weet Petrus dat Jezus de zoon van God is?
Hij weet dit via: horen, zien en ervaren.

 1. In Matteüs 17 vers 5-6 lezen wij dat tijdens de gedaanteverandering van Jezus, de stem van God de Vader uit de wolk, zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem.’
  Daarom zegt Jezus tegen Petrus in de evangelielezing van vandaag:
  ‘Gelukkig ben jij, Petrus, niet mensen van vlees en bloed hebben jou dit onthuld, maar mijn Vader in de hemel.’
  Dus Petrus heeft gehoord dat Jezus de Zoon van God is.
 2. Petrus was bij Jezus tijdens de broodvermenigvuldiging.
  Petrus was bij hem toen Jezus zieke mensen genas, inclusief zijn schoonmoeder.
  Petrus was samen met andere leerlingen getuige van zijn vele wonderen.
  Dus Petrus heeft gezien dat Jezus de Zoon van God is.
 3. In Mt. 14 vers 26-33 lezen wij dat de leerlingen Jezus over het meer zagen lopen en zij zeggen dan: ‘U bent werkelijk God’s Zoon.’
  Dus heeft Petrus samen met de andere apostelen ervaren dat Jezus de Zoon van God is.

Petrus hoort Jezus, ziet Jezus en ervaart Jezus als Zoon van God en hij was altijd bij Jezus op de belangrijste momenten van zijn leven.

Petrus en zijn broer Andreas waren een van de eerste leerlingen, die werden geroepen door Jezus terwijl ze bezig waren vis te vangen. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten hun netten achter en volgden hem onmiddellijk.
Sindsdien was Petrus altijd bij Jezus. Hij volgde Jezus in de letter en de geest en met vallen en opstaan.
Petrus werd de leider van de kerk, niet vanwege zijn eigen capaciteiten, maar alleen vanwege zijn geloof in Jezus Christus en zijn verbondenheid met Jezus.

In elke Eucharistieviering horen wij Jezus’ woorden, wij zien hem in brood en wijn en ervaren zijn aanwezigheid onder ons. Als wij deze ervaring vast houden in ons leven, kunnen wij ook zeggen zoals Petrus: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.’

God kan ons de diepere zin van ons leven openbaren. Hij kan ons vaste grond onder de voeten geven. God maakt ons duidelijk wie wij zijn. Op die stevige grond groeit ons geloof tot volwassenheid, krijgt het persoonlijkheid en karakter. Wij worden net als Petrus een beetje rots waarop andere mensen kunnen bouwen.

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Jezus kent Petrus, zijn goed, zijn kwaad, en zijn zwakheden.
Petrus kent Jezus door zijn geloof en zijn verbondenheid met God.

Toen Jezus Petrus riep had hij nog geen kwalificaties maar hij kreeg toch een taak: Hij werd visser van mensen. Door deze taak werd hij gekwalificeerd als leider en hoofd van de kerk.
Met andere woorden, Petrus was gekozen als leider, de eerste Paus.
Vandaag is Paus Franciscus de leider van de katholieke kerk en de opvolger van Petrus.

In deze grote crisistijd van de corona pandemie gaat ons geloof soms ook een beetje met vallen en opstaan en is het soms moeilijk de vraag: Wie is Jezus? te beantwoorden.
Maar toch moeten wij op God blijven vertrouwen, God laat ons nooit in de steek.
Laten wij ons door Jezus en zijn woorden leiden. Mogen wij Jezus ervaren en beleven, in en door het vieren van de Eucharistie.

Laten wij vandaag samen bidden en ons geloof uitspreken zoals Petrus, ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God’ en onze verbondenheid bevestigen met Jezus, zijn kerk, Paus Franciscus de opvolger van Petrus en met de medemensen.
Amen.

Arockiadoss o.praem.