24 mei 2020: Hemelvaart van de Heer

Handelingen 1,1-11 en Matteüs 28,16-20, A-Jaar

VERKONDIGING

Gaan en Blijven!

Hemelvaart 2020. In de oude kerkverhalen kun je lezen over het optakelen van een kruis tijdens de viering van Hemelvaart. Het kruis verdwijnt in het gewelf en snoep wordt gestrooid. De Heer is werkelijk ten Hemel opgestegen. Dat gebruik doen we al lang niet meer, we zouden voor gek verklaard worden. Kinderen zouden het strooien van snoep nog wel een goede zaak vinden.

Hemelvaart 2020, het Coronatijdperk, samen vieren door middel van hulpmiddelen, fysiek contact is uitgesloten terwijl wij dat zo hard nodig hebben. Elkaar nabij kunnen zijn in tijden van spanning, in tijden van bijzondere momenten. Gewoon een hand vasthouden, een arm om jouw schouder heen slaan, even lijf aan lijf staan zodat woorden niet gesproken hoeven worden.
Dat moet voor de vrienden van Jezus in zijn tijd ook zo zijn geweest. Samen beleven dat wat te groot is voor ons mensen. Dan heb je die ander nodig. Elke dag maken wij het in ons werk mee. Momenten van vreugde en verdriet, momenten die te groot zijn voor onze woorden. Waar contact op zijn plaats is. Een ziekenzalving bij een mens, zo ziek van het virus, in hemd en onderbroek in bed. Jij helemaal ingepakt van top tot teen zodat je niet besmet zal worden. Dan leg jij jouw hand op de arm van de ander. Ingepakt in een handschoen raak je de ander, voel je de warmte van die ander en hij voelt jou. Het is goed.
Dan kun je samen bidden, kun je samen naar die God van ons mensen. Kunnen we de weg bereiden van het gaan naar onze Heer.

Jezus heeft zijn vrienden in die 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart laten zien dat de wereld groter was dan het alle dagelijkse. Hij heeft ze meegenomen in dat grote aloude verhaal. Hij heeft ze laten voelen. Heeft ze steeds opnieuw aangesproken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heeft hun vertrouwd laten zijn met het Brood en de Wijn, met Lichaam en Bloed. Heeft hun verteld over Gaan en Blijven. Over de rijkdom van de Vader, over het vrienden zijn. Over dat ze gevuld zullen worden met de Heilige Geest.
Heeft gesproken over de opdracht, de taak, die hun wacht. In het evangelie van Matteüs horen wij:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest,
en hun te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

En zij zijn op weg gegaan. Tegen de stroom in, soms alsof ze besmette mensen zijn. En ze getuigde van dat grote verhaal. Van die mensenzoon, die kind van God is. Die opgestegen is en zit aan de rechterhand van de God de vader. Die bij ons is, elke dag op nieuw als wij luisteren naar zijn woord. Als wij bidden, als wij ons hart en hoofd openstellen voor dat wat groter is dan wij mensen kunnen bedenken. Als wij gedoopte mensen zijn, mensen van het nieuwe leven.

Hemelvaart 2020. Gaan en Blijven. Op zondag en woensdag hebben wij de kerkopenstelling van de Mariakerk. Zomaar een uurtje. De deuren open, zachte muziek, kaarsen branden en mensen komen.
Gewone mensen om er even te zijn. Een kaarsje branden bij Maria, even de handen vouwen en de ogen sluiten. Contact maken met die God die er is. Bidden zouden wij dat noemen. Tegen mensen die dit niet kennen zou ik zeggen dat het even stil maken is, in en om je heen. Je hart openzetten en voelen wat er dan gebeurd. Een traan in jouw ogen is dan een niet vreemd verschijnsel. Een Godsmens zijn.

Jezus zegt ons in het vervolg van het Matteüs evangelie:
“En houd dit voor ogen:
ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld”.

Daar mogen wij op vertrouwen, dat dit woord waarde heeft. Het is aan ons om het te nemen, heel eenvoudig door het te doen.

Maria en de vrienden gingen na Hemelvaart in gebed. Sloten zich af voor de wereld en gingen in gebed. Na 9 dagen, weten we nu, Pinksteren, de neder daling van de Heilige Geest.

Amen.

Jan Claassen, participant Norbertijnen