25-12-2020: Eerste Kerstdag

Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18, B-Jaar

VERKONDIGING

‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde…’

Beste Zusters en Broeders in het Kind Jezus Christus,

Een kind wordt ons geboren, het volk heeft een licht gezien, de nieuwe koning is al geboren, maar recht en gerechtigheid moet hij nog totstand brengen, zo zegt Jesaja in hoofdstuk 9.
De kerststal herbergt niet alleen het pasgeboren kindje Jezus, zijn moeder Maria en Jozef, maar ook de vrede en de blijdschap van het nieuwe leven.
Het kindje Jezus van Betlehem, die van de wereld een veilig thuis wil maken en een warm nest voor iedereen. Met Kerstmis, roept Hij alle mensen van goede wil bijeen rondom de kerststal, en vraagt Hij of we herder willen zijn voor elkaar.
Op deze Eerste Kerstdag, hoe kunnen wij een herder zijn voor elkaar?

Afgelopen maanden waren er veel protesten in de wereld bijvoorbeeld:
De protesten in Hong Kong
De Black lives matter protesten in Amerika
De protesten in Witrusland
De boerenprotesten in Nederland
En veel andere protesten overal in de wereld.
Deze protesten waren voor eigen belang, in een bepaalde regio, in een land, voor een bevolking of bepaalde zaken.

Wij kennen Jezus als Messias, als verlosser, Hij gaf de hongerigen te eten, hij genas de zieken, hij vergaf de zonden en hij was een begaafd prediker. Maar als wij goed naar zijn leven kijken, was Hij ook opstandig en een activist. Dus, vandaag vieren we de geboortedag van Jezus Christus, een grote opstandeling en activist in de wereldgeschiedenis
Hij was opstandig niet voor zijn eigen belang maar voor de welvaart van ons allen.

Ik wil dit graag duidelijk maken met enkele bijbelteksten en verhalen:

  1. In Lucas 13:32 lezen wij dat iemand Jezus waarschuwde: Ga weg van hier omdat Koning Herodes u wil doden. Jezus antwoordde “Zeg tegen die vos, ik ben overal”. Hiermee is hij opstandig tegen de koning.
  2. “Ga terug, achter mij, Satan”, zei Jezus tegen Petrus toen Petrus tegen de wil van God was, dat lezen wij in Mt.16:23.
  3. In Mt.12: 46-50 lezen wij: “Wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders? Wie de wil van mijn vader doet zijn mijn moeder, broeders en zusters.” Met deze woorden weigert Jezus zijn moeder te ontmoeten toen hij druk bezig was met onderricht aan zijn leerlingen.
  4. Volgens de traditie van de Joden staat op overspel van een vrouw, haar dood te stenigen maar in Johannes 8:7 zegt Jezus: “Wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen.” Hiermee breekt hij de onrechtvaardige traditie en wet.

Dus in zijn leven confronteerde Jezus de koning, de eigen leerlingen, zijn moeder, het eigen volk met de traditie en de wet wanneer alles gaat tegen de wil van God en tegen de goedheid van de mensen.
De vraag is: Wat is de wil van zijn Vader? Dat is: hemel op aarde, liefde, barmhartigheid, vrede en gerechtigheid, in een wereld die een warm thuis is voor iedereen.

De protesten van Jezus waren niet in zijn eigen belang maar in het belang van ons allen.
Daarom herinneren en vieren wij meer dan 2000 jaar later wereldwijd zijn geboortedag op grootse wijze.

In de evangelielezing van vandaag zegt Johannes dat de mens is geschapen om Gods heerlijkheid te delen. En die mens wordt niet aan zijn lot overgelaten: God sluit een verbond met zijn volk en doet zijn belofte gestand met de geboorte van Jezus.

Het kerstkind kijkt ieder van ons met liefhebbende ogen aan. Allemaal, wie we ook zijn, en met welke afkomst, worden we door Hem bemind. Hij nodigt ons uit ook naar elkaar te kijken.
Wij mogen met Hem op weg. We mogen ook met elkaar op weg, Hem achterna.

Als we dat durven, maken we een nieuw begin met Christus. “Laat je maken tot zijn eigen volk, vol ijver van alle goeds.” zegt Paulus in zijn brief aan Titus. Als we dat durven, vergroten we de blijdschap van heel veel mensen, dan vertrouwen we ons toe aan het kind dat ons is geboren. We maken de droom van Jesaja waar.

Er komen elke dag engelen in ons midden die ons zeggen: Vrees niet! en Wees niet bang! Zij verkondigen ons een vreugdevolle boodschap: een redder is ons geboren. Zijn geboorte maakt dat wij elkaar als broeders en zusters aan kunnen spreken. Met het licht van de kribbe zien wij hoe wij met Hem kunnen werken aan vrede op aarde.

Laten wij hier samen rondom het kerstkind, zijn moeder Maria en Jozef, de boodschap van God in ons hart toe. Samen zijn wij een wereldwijde familie en allemaal zijn wij kinderen van God; allemaal zusters en broeders van het kerstkind.
Christus is geboren, om Gods Rijk op aarde op te bouwen; maar de voltooiing van dat Godsrijk ligt mede in onze handen en het is een grote opdracht van deze dag daaraan mee te werken.

Beste Zusters en Broeders in Kind Jezus Christus,

We kennen ook veel beroemde activisten en opstandelingen in de wereldgeschiedenis zoals:
Mahatma Gandhi tegen de kolonisatie in India
Martin Luther King tegen racisme in de Verenigde Staten
Nelson Mandela tegen de apartheid in Zuid-Afrika
en veel anderen.

Heden ten dagen kennen wij ook de dappere activiste Greta Thunberg, het jonge meisje uit Zweden. Zij durfde de wereldleiders te confronteren met het klimaat beleid.
Ook onze Paus Franciscus durft de wereldleiders te confronteren met de mensenrechten.
Zij allen strijden voor het Koninkrijk van God dat alle mensen zullen leven in liefde, vrede, gerechtigheid, veiligheid en trouw.

Wij, als volgelingen van Christus, moeten ook actie voeren tegen onrecht in onze samenleving, in ons land en in onze wereld als dat noodzakelijk is.
Als we het zo doen, wordt onze kerstviering zinvol en brengen wij:
‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde…’
Laten wij bidden en proberen dat wij in ons dagelijks leven de boodschap van het kerstkindje Jezus zichtbaar maken.

Zalig Kerstmis

Arockiadoss o.praem.