25 december 2019: Eerste kerstdag

Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18, A-Jaar

VERKONDIGING

Hoe is het toch mogelijk dat een kind in een kribbe, hoe een verhaal van bijna 2020 jaar geleden, ieder jaar weer zoveel mensen in beweging brengt om zijn komst in de wereld te vieren.
Wat zou het toch zijn dat dit kind teweeg heeft gebracht in onze wereld?
Een pasgeboren kind in de kribbe, omringd door engelen en herders op het veld, beeldjes in de kerststal Maria, Jozef en wat dieren.
Vannacht, in de nachtmis is het kerstverhaal verteld.

Vandaag laten wij dat verhaal van de stal even rusten … en luisteren naar de evangelist Johannes.
Hij vertelt ons op een andere manier over de komst van Jezus in onze wereld en hoe het verhaal van toen mensen in beweging heeft gebracht.
En hij kiest woorden met een oerbetekenis …

Zijn evangelie begint met geheimzinnige … wat mysterieuze woorden:
‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord wás God.’
Het Woord is vleesgeworden, alles wat over God is verteld is in dat kind te vinden; God is mens geworden en leeft onder de mensen.
Heel krachtig zetten deze woorden neer waar het over gaat met kerstmis, een soort geloofsbelijdenis is het bijna.
Johannes begint bij het begin … begint met woorden die verwijzen naar Gods Schepping en precies dat vieren wij vandaag: dat alles wordt geboren, dat de hele mensengeschiedenis steeds opnieuw kan beginnen.

En zie ons hier zitten, mensen van overal gekomen, ieder van ons met ons eigen levensverhaal, met onze eigen emoties, onze eigen gevoelens van hoop, twijfel, plezier of intense vreugde of verdriet.
Vandaag wordt ons een verhaal verteld van God met mensen, een verhaal dat ervan getuigen wil dat het mogelijk moet zijn, steeds opnieuw de kans krijgen om een nieuwe start te maken.

Het hele leven van dat kind in de stal laat ons zien dat God ons bij de hand wil nemen in al die momenten dat het er echt toe doet.
Vandaag vieren wij de geboorte van Jezus, maar wij vieren ook onze eigen geboorte tot een nieuw leven.
Dat lijkt wel heel schril in contrast te staan tot veel wat het nieuws ons wil laten zien. Als dat ons hele wereldbeeld is, dan lijkt nieuw leven wel heel ver weg.

Toch zijn het berichten uit onze tijd, die ons met beide benen in die wereld zetten, waarin God mens is geworden.
Een wereld die er op het eerste oog heel anders lijkt uit te zien, dan de wereld van de stal …
Maar niets is minder waar, laten wij er tóch maar eens een kijkje nemen.

In de stal van Bethlehem zien wij beelden uit een rommelige wereld van toen, wat herders, wat schapen en dieren, wat koningen en jonge ouders die zich geen dak boven het hoofd kunnen permitteren.
Maar daar, precies op die plaats, wilde God mens worden, in een rommelige wereld van toen.
En God wordt ook vandaag mens, in onze rommelige wereld op de drempel van het jaar 2020.
Dwars door al dat gerommel, staan wij op voor die nieuwe wereld, omdat wij ons uitgedaagd, uitgenodigd voelen op dit Kerstfeest, midden in de winter.

Wie zou er vandaag in die stal kunnen staan?
Mensen die geluk zoeken? Mensen die steeds opnieuw grenzen willen overgaan, geen rust kennen tot zij alles hebben verkend wat verkend kan worden, desnoods tot op de top van de Himalaya?
Maar ook mensen die het niet kunnen laten en zich vooral maar blijven richten op het geluk voor een ander? Die zich blijven inzetten en pas rusten als de hele wereld geborgen is.
Zetten wij de boer in de stal die een andere weg ziet en kiest voor duurzame landbouwtechnieken, de politicus die afziet van vergroting van vliegvelden en de reiziger die kiest voor de trein?

Staan ze in onze stal? De boomer, de klimaatvluchteling, de reizende zoeker, de plunderpuber en de toetsenbordterrorist? Zullen zij allemaal te vinden zijn in die stal van vandaag?
Midden in het nieuws, midden in onze wereld is God mens geworden, luisteren wij naar die woorden van toen: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was God.’

Het volgend jaar 2020 zou weleens een jaar van vernieuwing en verandering kunnen worden. Nieuwe inzichten zullen zich aandienen, jong oud komt in beweging om onze wereld van aanschijn te veranderen.
Wij gaan het zien, God is Mens geworden en laat zich kennen opdat wij in beweging komen.

Zalig kerstfeest.

Thea van Blitterswijk, participant Norbertijnen