27 september 2020: 26e zondag door het jaar

Filippenzen 2,1-11 en Matteüs 21,28-32, A-Jaar

VERKONDIGING

JA zeggen en JA doen, dat is een uitdaging!

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Jezus vertelt in de evangelie lezing van vandaag een gelijkenis van twee zonen. De ene zoon zegt JA, tegen zijn vader wanneer die hem vraagt in zijn wijngaard te gaan werken, maar doet het niet. De andere zoon zegt NEE, krijgt achteraf spijt en doet het dan toch.

Een aantal jaren geleden heb ik de film “Of Gods and Men” gezien, de Engelse versie van de bekende Franse film. U kent deze film onder de Franse titel: “Des hommes et des dieux”.

Wellicht heeft u deze gezien. De film speelt zich af in een trappistenklooster dat in 1934 werd gesticht in Algerije. Toen deze voormalige Franse provincie in 1963 onafhankelijk werd, werd de islam uitgeroepen tot staatsgodsdienst. Dit klooster was een plaats van oprechte ontmoeting tussen christenen en moslims.

De houding van deze trappisten werd een levende getuigenis van datgene, wat vandaag in de eerste lezing door Paulus werd verkondigd: als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maak dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Zo leefden en verkondigden de monniken God met woord en daad.

Deze trappisten leefden in hun klooster te midden van de eenvoudige lokale bevolking.
Zij zijn daar zo gerespecteerd en zo gewaardeerd, maar toch werden in 1997, zeven van de negen monnikken door radicale moslims ontvoerd en daarna onthoofd.

Wat de film zo heel nadrukkelijk laat zien is de indringende manier waarmee deze monniken omgaan met hun roeping. Het JA op hun oorspronkelijke kloosterroeping werd door geregelde terroristische aanslagen in hun directe omgeving uitermate op de proef gesteld. De kans om ervoor te vluchten werd hen van officiële zijde aangeboden. Maar ze deden het niet. De gerede twijfel over hun al of niet blijven wordt door hen overwonnen door een steeds hernieuwd JA zeggen aan hun roeping.

In Mt. 23 vers 3 vertelt Jezus zijn leerlingen ‘Houd je aan alles wat de schriftgeleerden en farizeeën jullie zeggen’, ‘maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden’. Hij zegt verder: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het Koninkrijk van de Hemel binnengaan, maar alleen wie handelt naar de wil van mijn Hemelse Vader’, dat lezen wij in Mt.7 vers 21.

Wie JA zegt maar niets doet, brengt geen vruchten voort. Zo zijn de hogepriesters en de oudsten: zij zijn niet tot inkeer gekomen en hebben noch aan Johannes de Doper, noch aan Jezus geloof geschonken. Wie NEE zegt, maar later toch tot daden overgaat, heeft uiteindelijk de wil van de Vader gedaan. Zo zijn de tollenaars en de zondaars die wel geloof schonken aan Johannes de Doper en aan Jezus.

God gelooft de mooipraters niet. Mooipraters blijken vaak leugenaars, en dwarsliggers te zijn. De oudste zoon in de evangelielezing blijkt een mooiprater te zijn, die niet doet wat hij zegt, en de jongste blijkt heel erg mee te vallen. Hij zegt, NEE, maar doet uiteindelijk wel wat van hem wordt gevraagd.

  1. Wij allen weten dat in December 2015 Het Klimaat akkoord van Parijs was vastgesteld. Amerika zei samen met andere landen JA voor het akkoord maar in juni 2017 trokken zij zich terug.
  2. In onze samenleving zeggen Mannen en vrouwen JA voor een relatie maar sommigen trekken zich later terug en gaan uit elkaar.
  3. In 1996 waren wij met 23 kandidaten toen wij JA zeiden tegen het Norbertijns leven en het witte habijt van de Norbertijnen kregen in onze abdij in India. Maar 8 jaar later in 2004, zijn wij met slechts elf bij ons JA gebleven en priester gewijd.

Vandaag in de evangelielezing tekent Matteüs Jezus als de man van woord en daad.

  1. Hij trekt rond in het Joodse land en als man van het woord geeft Hij onderwijs in de synagogen en verkondigt de goede boodschap van God.
  2. Als man van daad geneest Hij iedere ziekte en voedt de hongerigen en dorstigen onder het volk.

Het evangelie van deze zondag laat zien, dat je als mens de tijd mag nemen om naar dat definitieve JA op Gods roeping toe te groeien. Zoals dat ook bij grote heiligen vaak geleidelijk is gegaan. Sint Francisus van Assisië bijvoorbeeld, wiens feestdag we volgende week zondag op 4 oktober, vieren. Zijn luxe jongensleven zei aanvankelijk NEE tegen een leven naar Gods wil, maar zijn leven veranderde en het werd alsnog een groot JA en hij liet alles in de steek om Jezus te volgen.

Beste Zusters en broeders in Jezus Christus,

JA zeggen en JA doen, dat is een uitdaging!

Als Jezus mensen oproept met de woorden ‘Volg mij!’ dan vraagt Hij hem te volgen in woord en daad.

Mensen zijn vaak niet consequent in hun daden, en een gegeven woord is nog geen gegeven daad. Ieder van ons is geroepen, maar de terughoudendheid op de dag van vandaag voor de roeping van God bedreigt ook ons. Daarom roepen de schriftlezingen van deze zondag ons op om iedere dag weer eens een ogenblik na te denken, wat God in dit leven van ons vraagt. Noem het maar een morgen- of avondgebed, een Rozenhoedje bidden of aanbidding, maar denk er iedere dag even over na, al is het maar een enkel minuutje. Het moge bewerken, dat ook wij ons leven, meer zien als een roeping dan als een toevalligheid en ons helpen ertoe te komen om in deze wereld niet alleen JA te zeggen tegen ons geloof maar ook JA te doen als oprechte arbeiders in Gods wijngaard.
Laten wij dit ook proberen en bidden om Gods Zegen.
Amen.

Arockiadoss o.praem.