28 maart 2021: Palmzondag

Marcus 11,1-10; Jesaja 50,4-7 en Marcus 15, 1-47, B-Jaar

VERKONDIGING

Palmzondag: Goede tijden en slechte tijden van Jezus.

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Vandaag vieren wij Palmzondag en Passiezondag.
Op Witte Donderdag vieren wij het Laatste Avondmaal van Jezus samen met zijn leerlingen, dat is de Eucharistieviering. Op Goede Vrijdag herinneren wij het lijden en sterven van Jezus bij de Kruisweg.
Palmzondag is een dag van feest en Passiezondag is een dag van verdriet, met andere woorden, vandaag herinneren wij de goede tijden en slechte tijden van Jezus.

In de tijd dat Jezus op aarde leefde, had men een ander beeld van Hem. Jezus als zoon van koning David was een grootheid die Israël zou redden van de onderdrukking van de politieke machthebber en onderdrukker, de Romeinse bezetter en Hij zou het Koninkrijk van David terugbrengen.
Daarom werd bij de intocht van Jezus in Jeruzalem de rode loper uitgerold. Ze haalden alles uit de kast om Hem te verwelkomen en alle mensen staan te juichen en te zwaaien met palmtakken.

Het volk brengt Jezus een koninklijke hulde.‘Hosanna!’ roept men langs de weg.

Tegen de verwachting van de mensen komt Jezus niet als zoon van Koning David maar als zoon van God. Hij komt niet te paard binenrijden maar rijdt op een ezel. Hij is geen heerser. Hij is een dienaar. Hij is dienstbaar aan al het rechtvaardige werk dat gedaan moet worden. Hij is de dienstknecht van de hoop die leeft in de harten van de mensen.

Jezus had een missie die veel verder ging dan bevrijding uit de politieke machtsgreep van de Romeinse keizer. Jezus spreekt over het Koninkrijk van God en Hij kwam om zijn volk te redden van wat mensen tot op de dag van vandaag nog gevangen houdt en onderdrukt: de zonde. De zonde is eigenlijk niets meer of minder dan een breuk in de relatie tussen God en mens.

De grote ontvangst in Jeruzalem en het avondmaal met zijn leerlingen is zeker een goede tijd van Jezus.

De goede tijd van Jezus wordt meteen gevolgd door de slechte tijd.
Het lijdensverhaal van de evangelielezing benadrukt de omslag van de mentaliteit van de mensen in Jeruzalem, de zwakheid van de leerlingen, de haat van de tegenstanders en van Gods Liefde.
De mensen verwelkomen Jezus met een groene palmtak en zingen ‘Hossanna’. Maar later zeggen diezelfde mensen: ‘Kruisig Hem’, ‘Kruisig Hem.’

De leerlingen die met Jezus in zijn goede tijden waren, waren niet bij Hem in slechte tijden en zijn lijden:
Judas een van zijn leerlingen verraadt Hem,
Petrus een andere leerling verloochent Hem en
de overige 10 leerlingen vluchten weg van Hem.

Lijden is niet zo eenvoudig te accepteren, maar onze Heer Jezus deed dat omdat Hij slechts één doel had: de Liefde. Om de Liefde, die Hij ontvangen heeft van God, zijn Vader te delen met ons allen. Die Liefde onder ons te verspreiden zodat wij betere mensen worden én een betere wereld opbouwen.
Daarom aanvaard Hij dit lijden en noemt Hij dit de Wil van zijn Vader.
In deze moeilijke tijd heeft iedereen Jezus in de steek gelaten. Maar Jezus kwam na Zijn verrijzenis terug naar zijn leerlingen die Hem verloochent heeft, die voor Hem gevlucht waren en naar de mensen die riepen Hem te kruisigen. Dat is de Liefde van God.

Beste Zusters en Broeders in Jezus Christus,

Een palmtakje is een symbool van vrede en genade.
In de ogen van de grote wereld maakt die groene tak niet veel indruk. Maar wie durft te geloven, kan er blij mee zijn, want het is een teken van hoop en toekomst. Daarom verdient de palmtak een plek in ons huis en in ons hart.

In de Veertigdagentijd:
Het bezoek van onze Paus Franciscus aan Irak, is een teken van Vrede, een teken van zijn Liefde voor de mensen in Irak. Dit is een palmtakje voor hun.
Deze foto uit de krant van de biddende zuster in Myanmar tegen het militaire geweld, is een teken van Vrede en haar Liefde voor de mensen in Myanmar. Dit is een palmtakje voor hun.

Vandaag is de vraag aan ons allen:
Hoe komt Jezus binnen in ons eigen leven?
Hoe ontvangen wij, u en ik, Hem?

In het boek Apokalyps 3 zegt God: ‘Ik sta voor de deur, en ik klop. Als iemand mijn stem hoort, en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen.’
Staan wij altijd klaar om de deur te openen wanneer Hij aanklopt? Of houden we Hem toch eigenlijk maar liever een beetje op veilige afstand? Omdat wij bezig zijn met veel andere activiteiten. Je weet immers maar nooit welke boodschap Hij voor ons meebrengt. Want met lege handen komen, ligt niet in zijn aard.
In deze slechte tijd van ons leven vanwege Covid-19 staat Jezus aan onze deur met een palmtakje in zijn hand en klopt om binnengelaten te worden en ons te zegenen.
Laten wij Hem in ons huis en in ons hart binnenkomen. Als wij hem ontvangen, blijft Hij bij ons zowel in onze goede tijden als in de slechte tijden van ons leven.
Amen.

Arockiadoss o. praem.