5 en 6 Januari 2018: Openbaring des Heren

Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12, C-Jaar

VERKONDIGING

Openbaring des Heren

Theofanie, Epifanie, Drie koningen, kindermoord in Bethlehem, Goud – Wierook en Mirre. Maria en Jozef en hun klein Goddelijk kind Jezus.

Alle kernwoorden voor vandaag. Hier moet het om gaan. Dit zijn de woorden waar wij deze dag over spreken. Grote woorden, afschuwelijke beelden en het kleine kind.
Als jongen hadden wij in mijn ouderlijk huis de platenbijbel van Gustave Doré. Een dik boek met harde kaft met daarin platen, gravures, van Bijbelse verhalen. Eén van die platen was een afbeelding van de kindermoord in Bethlehem. Afschuwelijk realistisch getekend. Of ik mijn kinderen van 7 of 8 jaar dit zou laten zien weet ik niet maar ik zag het wel. De koningen zijn bij Jezus geweest en Herodes, de koning van het gebied, laat alle jongetjes onder de 2 jaar doden.

Drie koningen zingen in Tilburg. In mijn jonge jaren een grote bezigheid. Ieder kind ging op stap. Verkleed, met licht op weg. Op weg naar het kind? Nee voor mijn gevoel op weg naar een verzameling snoep en klein geld. En nu snap ik pas dat wij gingen als die eerste koningen. Op weg naar die pasgeborene die hen was aangezegd. Ze volgden een ster. En daar liep ik als jongen door Tilburg Noord met mijn sigarenkistje. Een ster uitgeprikt op de voorkant, zichtbaar gemaakt door een waxinelichtje binnen in, beschermt tegen wind en regen. Zingend: drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, ons moeder mag het niet weten …

Maar die 3 Wijzen gingen wel op weg. Die Koningen volgde ster. Een lichtpunt aan de hemel die hen zou wijzen waar dat kleine kind geboren was. Geroepen om te gaan, op reis, naar het onbekende, naar een vreemd land. En zij gingen! Namen giften mee, Goud – Wierook en Mirre. Allemaal cadeautjes voor een pasgeboren koning. De mensen uit Bethlehem, uit Jeruzalem zagen geen ster aan de hemel. De oude woorden van Jesaja gingen aan hen voorbij. Vreemden moesten komen om het Nieuws te brengen.

En dan vind je een kind in een kribbe. Warm gehouden door doeken en een os en een ezel. Kind van 2 mensen, een Goddelijk kind. Niet in een paleis, geen gouden kroontje. Nee in een stal, koud en ongemakkelijk maar vervuld van liefde. Een kind 13 dagen oud, gezien door 3 mannen van ver, die het meteen herkennen. Ik zie de beheerders van het Ronde Tafel Huis voor mij. Zeer verschillende mannen, komend uit alle windstreken, gezegend met een groot hart. Voor mij de koningen van deze tijd. Mannen die het kind zouden kunnen nemen. Die zacht worden bij het aanraken van dit nieuwe leven, die stralen en een traan wegpinken uit hun ogen. Die vertellers worden van deze nieuwe kracht.

Zo ging het ook met die koningen van die tijd. Zij hadden het kind gezien, geëerd, ouders gewaarschuwd en weer gegaan. Terug hun oude wereld in, vertellen van dat nieuwe kind, Jezus van Bethlehem.

De koning van de streek, Herodes, lieten ze links liggen. Geen boodschap voor hem maar de wraak was groot!

Drie koningen 2019, zullen de onbekenden weer opzoek gaan naar dat nieuwe kind. Zullen de wijzen weer willen getuigen van dit nieuwe Goddelijke leven. Willen wij weer opstaan en getuigen van die aanwezige God of zingen we drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed!

In deze kerk op dit moment zal het anders zijn. In onze kerk zijn de communicanten van dit nieuwe jaar aanwezig. Ze hangen hierboven. 16 prachtige kinderen waar van de ouders gezegd hebben: het is goed als jij dat gaat doen. Je eerste communie, verder lid worden van die kerk waarin jij gedoopt bent. !6 kinderen gaan in mei van dit jaar het doen. Hun Eerste Communie. Een openbaar teken van het erkennen van God. Bijna te groot om het te zeggen, laat staan om het te begrijpen als je 7 of 8 bent. En toch doen we het. Trots zijn wij dat ze vandaag onder ons zijn. Wij willen dat u ze allemaal kunt zien en ze welkom heten als kinderen van God en mensen.

Om ze goed te zien hebben wij bedacht dat ze gaan staan op hun plaats waar ze zitten. Bij het noemen van hun naam zullen ze verschijnen boven alle hoofden uit. Zal nieuw leven zichtbaar zijn, zullen zij op weg zijn naar dat moment dat ze broeders en zusters zijn.

Als ik je naam noem, ga maar op de bank staan zodat iedereen jou kan zien.

Dames en heren, Dit zijn ze dan, onze communicanten. Laat ze welkom zijn in onze gemeenschap en om te zorgen dat u ze gaat herkennen laten we hun foto’s nog even hangen zodat ze echt van ons worden.
Amen.

Jan Claassen, participant Norbertijnen