24-03-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Aan alle betrokkenen bij de Abdij van Berne

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen.

Alle publieke liturgievieringen worden tot en met Pinksteren – zondag 31 mei – afgelast.

Met ingang van heden – 24 maart – betekent dit ook dat alle door-de-weekse vieringen (ochtend- en avondgebed en dagelijkse eucharistieviering) in de beslotenheid van het convent gevierd zullen moeten worden.

Verder zal de abdijkerk overdag gepend zijn voor gebed en het aansteken van een kaarsje.

Op woensdagochtend zal tussen 10.30-11.30 uur een van de norbertijnen in de abdijkerk aanwezig zijn. Iedere woensdagmiddag zal tussen 14.00-15.00 uur het abdijkerkpastoraat telefonisch bereikbaar zijn.   

Momenteel wordt er hard gewerkt om vanaf Palmzondag videoverbindingen tot stand te brengen zodat de vieringen thuis meegevierd kunnen worden. Nadere gegevens zullen hierover nog verstrekt worden.

Mogen we op een afstand elkaar nabij zijn en mag ons gebed ons kracht geven.

God van alle leven, doe ons groeien in hoop en vertrouwen nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, en houd in ons het geloof levend dat Gij alles ten goede leidt. Door Christus, onze Heer.

Abdij van Berne

Abt Denis Hendrickx.