Klik hier voor een virtuele rondleiding

poortje

In Brabant staat een abdij… met een abdijgemeenschap, een groep van een twintigtal norbertijnen.

In een lange traditie van gelovig leven staat openheid voor iedere mens centraal. Onze gemeenschap grijpt terug op het gedachtegoed van de heilige Augustinus die in zijn tijd religieuzen, priesters en toegewijde christenen bijeenbracht:

Eén van hart en één van geest op weg naar God.

De heilige Norbertus (1080-1134) heeft dit ideaal vertaald in de 12de eeuw. De Abdij van Berne (in 1134 gesticht) staat in deze traditie en daarom zijn wij een Norbertijnen abdij.
Onze abdijgemeenschap richt zich op het leven in gemeenschap, het vieren van de liturgie en de dienst aan mensen met een grote verscheidenheid aan ervaringen.

Onze abdij is als een bijenkorf
Wij, broeders van de abdij, vormen de kerngemeenschap. Gasten komen en gaan. We gaan er zelf ook op uit om in wijde kringen rondom de abdij mensen nabij te zijn bij al hun levensvragen. We willen mensen ‘licht’ brengen, met hen optrekken, hun dagelijks bestaan ver‘licht’en.

We krijgen een leus mee: Berna ut lucerna dat Berne het Licht moge verspreiden

Binnen een samenleving waarin veel mensen los staan van elkaar, staan wij – norbertijnen – voor geloof en verbondenheid, voor eerlijke verhoudingen tussen mensen en oprechte waardering voor wie iemand is.

Een gemeenschap van mensen
Norbertijnen leven in gemeenschap, mensen met uiteenlopende kwaliteiten en ook kwetsbare kanten. Dat maakt het bestaan boeiend en ook krachtig. Kringen van betrokken mensen rondom de abdij versterken dit. Zij zijn een noodzakelijke aanvulling. Maar ook gasten, voor korte of langere tijd, brengen hun ervaringen mee en leveren een bijdrage aan de gemeenschap.

Ons samenleven heeft een hart: de liturgie die driemaal daags wordt gevierd: ’s ochtends (metten en lauden), op het middaguur (eucharistie) en ’s avonds (vespers). Hier komen we tot rust en worden we gevoed. Gebed en rituelen dragen ons.

Waar zijn wij dienstbaar?
Onze inzet in kerk en samenleving begint bij de gemeenschap die wij samen vormen. Van hieruit bieden wij pastorale zorg in parochies en andere geloofsverbanden. Met onze Boekhandel en Uitgeverij Berne Media bereiken wij velen in ons land met uitgaven op het vlak van bezinning, spiritualiteit, bijbel en liturgie. We hebben een rijke ervaring in de omgang met de Bijbel: Gods Woord, Gods Blijde Boodschap voor vandaag en met de liturgie.

Wat willen wij nog meer?
Er is behoefte aan ‘verbinden’ in onze huidige samenleving. Wij hopen te groeien in onze regio – en daarbuiten – als platform waar mensen elkaar ontmoeten rond levensvragen. Een leven in geloof, hoop en liefde is het gezamenlijke uitgangspunt. Het christelijke geloof gaat altijd over verbondenheid. Jezus Christus heeft dit in zijn leven, zijn dood en verrijzenis laten zien.

Tegen het groeiende individualisme en de onverschilligheid willen wij een tegenwicht vormen waar mensen worden bemoedigd en waar zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar worden gevoed en ontwikkeld.