Bidden

Gebedstijden

KLIK HIER: AGENDA VAN DE EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZON- EN FEESTDAGEN 2019-2020

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus dient men zich voor de zondagsmis telefonisch aan te melden op de vrijdag eraan voorafgaand tussen 10.00 en 15.00 uur.

Vanaf medio maart zijn de zondagse eucharistievieringen vanuit de abdijkerk via de website van de abdij uitgezonden. Veel vaste kerkgangers hebben zo wekelijks – al was het dan op afstand – enigszins mee kunnen vieren. De minst slechte oplossing want de ontmoeting is toch een onmisbaar aspect van het vieren van de eucharistie.
Nu de Coronamaatregelen daadwerkelijk meevieren weer mogelijk maken is het de vraag of de uitzendingen nog moeten worden voortgezet. Voorlopig is besloten om de bestaande situatie te handhaven. Voordat een besluit genomen wordt over het al dan niet voortzetten van de wekelijkse uitzendingen willen wij graag uw mening polsen. Daarom…. laat even weten hoe u er over denkt.
Reactie graag naar het abdijsecretariaat: per post via:
Secretariaat Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther,
of per email: secretariaat@abdijvanberne.nl

Vieringen op maandag t/m zaterdag
07.00 uur – Metten en Lauden
12.15 uur – Eucharistieviering
18.00 uur – Vespers

Vieringen op zondag
08.00 uur – Metten en Lauden
10.30 uur – Eucharistieviering
18.00 uur – Vespers

In de eucharistie zingen we Gregoriaans op de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, en op elke eerste zondag van de maand.

Feestdagen die als zondag gevierd worden
– Kerstmis (25 en 26 december)
– Nieuwjaarsdag (1 januari)
– Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
– Augustinus (28 augustus)
– Allerheiligen (1 november)
– Tweede Paasdag
– Hemelvaart
– Tweede Pinksterdag, Maria Moeder van de Kerk

U bent van harte uitgenodigd tot deelname aan al onze gebedsvieringen.

Bijzondere vieringen

Buiten de dagelijkse vieringen is er, onder voorwaarden, de mogelijkheid voor bijzondere vieringen in de abdijkerk, zoals doop, vormsel, huwelijk, jubileum, ziekenzalving of uitvaart. Hiervoor dient u contact op te nemen met de abdijkerkpastor. Voor de verschillende diensten van het abdijkerkpastoraat is een speciale folder beschikbaar.

Uitvaarten van medebroeders zijn om 11.00 uur met aansluitend de begrafenis op het abdijkerkhof. Uitvaarten worden altijd apart aangekondigd.