Bidden

Gebedstijden

KLIK HIER: AGENDA VAN DE EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZON- EN FEESTDAGEN 2019-2020

KLIK HIER: AGENDA VAN ALLE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN OP PASEN 2020

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus zijn de eucharistievieringen, Metten & Lauden en Vespers in de Abdijkerk van de Abdij van Berne te Heeswijk t/m Pinksteren niet toegankelijk voor kerkbezoekers.

Vieringen op maandag t/m zaterdag
07.00 uur – Metten en Lauden
12.15 uur – Eucharistieviering
18.00 uur – Vespers

Vieringen op zondag
08.00 uur – Metten en Lauden
10.30 uur – Eucharistieviering
18.00 uur – Vespers

In de eucharistie zingen we Gregoriaans op de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, en op elke eerste zondag van de maand.

Feestdagen die als zondag gevierd worden
– Kerstmis (25 en 26 december)
– Nieuwjaarsdag (1 januari)
– Tweede Paasdag
– Hemelvaart
– Tweede Pinksterdag

Andere gedachtenissen en feestdagen met afwijkende tijden
07:00 uur – Metten en Lauden
10:30 uur – Eucharistieviering
18:00 uur – Vespers
– Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
– Augustinus (28 augustus)
– Allerheiligen (1 november)

Andere gedachtenissen en feestdagen met afwijkende tijden
07:00 uur – Metten en Lauden
12:30 uur – Middaggebed
18:00 uur – Eucharistieviering
– Norbertus (6 juni)

U bent van harte uitgenodigd tot deelname aan al onze gebedsvieringen.

Bijzondere vieringen

Buiten de dagelijkse vieringen is er, onder voorwaarden, de mogelijkheid voor bijzondere vieringen in de abdijkerk, zoals doop, vormsel, huwelijk, jubileum, ziekenzalving of uitvaart. Hiervoor dient u contact op te nemen met de abdijkerkpastor. Voor de verschillende diensten van het abdijkerkpastoraat is een speciale folder beschikbaar.

Uitvaarten van medebroeders zijn om 11.00 uur met aansluitend de begrafenis op het abdijkerkhof. Uitvaarten worden altijd apart aangekondigd.