Bidden

Ons gebedsleven

zegen

Naast het persoonlijk gebed kennen wij in onze gemeenschap drie gezamenlijke gebedstijden die als het ware de scharniermomenten vormen van onze dag.

We beginnen de weekdagen om 07.00 uur met het de metten en lauden, geïntegreerd in één morgengebed. Daarna is er, tot het ontbijt, ongeveer een half uur stille tijd, een moment van persoonlijke meditatie en gebed op de eigen kamer of in de kerk. Midden op de dag, om 12:15 uur, vieren wij de eucharistie, en gebruiken aansluitend de warme middagmaaltijd. Aan het einde van de middag, om 18:00 uur, zingen wij de vespers, het avondgebed, en gebruiken aansluitend de avondboterham. Op zondagen en feestdagen zijn de tijden iets anders.

Klik hier voor een compleet overzicht van de gebedstijden.

Drie scharniermomenten dus, die de dag in drie perioden verdelen: ochtend, middag en avond. Deze onderverdeling in drie dagdelen heeft een hele praktische achtergrond. Anders dan bij monniken – die gedurende de ochtend nog extra gebedsmomenten hebben, en hun werkzaamheden veelal binnen het klooster hebben – is er bij ons zo ruimte voor werkzaamheden buiten het klooster: in de pastoraal of anderszins. Een indeling dus die goed past bij onze manier van leven, het zogeheten vita mixta: het contemplatieve leven gecombineerd met het actieve.