Bidden

Preek in de Paaswake

Zaterdag 31 maart 2018, jaar B
Door: abt Denis Hendrickx o.praem.

Lezingen: Genesis 1,1-2,2; Exodus 3,1-8a.13-15; Exodus 14,15-15,1; Marcus 16,1-8

Bij de dood hoort een graf. Een graf roept bevreemdende beelden op: donker, klam en beklemmend. Het is iets dat we liever willen vermijden. En toch is het graf de plaats waar het nieuwe leven begon. Jezus is immers opgestaan uit het graf. Het legen graf is symbool voor opstanding en voor het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Je zou het graf kunnen vergelijken met een baarmoeder. Het nieuwe leven ontstaat in die donkere, gesloten ruimte. Maar om tot vol leven te komen moet de baarmoeder verlaten worden, weg uit de donkere beslotenheid naar het licht en de ruimte erbuiten. Niet terugzien op de teleurstellingen in het leven, maar vooruitzien, hoop hebben voor de toekomst. Pasen 2018… dit is niet het einde dit is het begin. Dat willen we uitschreeuwen, dat willen we proclameren:

PAASPROCLAMATIE: PASEN 2018

Nu de dagen zichtbaar lengen
vieren we Pasen
het grote feest van de hoop.

2018 waarin
Willem Alexander en Maxima ons koningspaar
Franciscus , bisschop van Rome, onze Paus
Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Denis Hendrickx, abt van Berne

2018 waarin
de aarde zoveel brandplekken toont,
Land, verwoest door natuur- en oorlogsgeweld,
beschadigd leven en veel doden

2018 waarin
Berne zoekt naar concrete mogelijkheden
Om Spiritueel hart van Brabant te zijn,
Nieuwe gemeenteraden gevormd worden,
bij hogere overheden coalities samen onderweg.

2018 waarin
luid de verrassende boodschap klinkt:
zij die in tranen zaaien
zullen oogsten met gejuich,
wie in tranen op weg gaan,
dragend de buidel met zaad,
zullen thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
Telkens opnieuw worden we gezonden
om overal te zaaien
om zaailing te worden van het goede, van de liefde zelf

2018 waarin
We op ons paasbest roepen:
raak met je hand ons hart,
laat ons opstaan uit wat verblindt, verstart,
rol weg de steen die toegang verspert,
laat de rotsen open gaan.

Pasen 2018
vier het leven
de toekomst lacht ons toe.

**********************
Abdij van Berne – april 2018