Bidden

Preek in de Paaswake

Zaterdag 20 april 2019, jaar C
Door: abt Denis Hendrickx o.praem.

Lezingen: Genesis 1,1-2,2; Exodus 3,1-8a.13-15; Exodus 14,15-15,1; Lucas 24,1-12

Vrouwen spelen een hoofdrol en zijn belangrijk op die eerste dag van de week, zo meldt het evangelie. Zij zijn de enigen die, na wat er op Goede Vrijdag is gebeurd, Jezus niet uit het oog willen verliezen. Zij vertikken het zelf te slapen en als een dode te leven. Zij blijven aan hem denken en gaan daarom, langs de grens van nacht en dag, op weg. Ze gaan weliswaar naar het graf, maar toch: ze staan op en gaan op weg. ‘Zoek en je zult vinden’, had Hij ooit zelf gezegd, en ook al weten ze niet goed wat ze nu gaan zoeken, en wat ze dus willen vinden, ze gaan op weg om te zoeken en te vinden. Ze zoeken zijn verborgenheid: ‘Waar is Hij nu? Waar ben je? Waar kan ik jou zien?

Pasen vraagt dat ook wij op weg gaan. Pasen vraagt dat wij opstaan tegen al wat mensen kwaad doet en onnodig verdriet. Pasen vraagt dat wij opstaan uit de verlammende idee dat geloven uit de tijd is en dat samen kerk-zijn voorbij is. Pasen vraagt dat we opstaan en fier en trots zingen over licht dat ons aanstoot in de morgen.

Geloof in opstanding en geloof dat je ook zelf tot die opstanding kunt komen. Ga ermee aan de slag om in veel situaties nu vandaag al op te staan. Dat is praktisch geloof en dat geloof willen wij op deze bijzondere avond proclameren.

PASEN 2019,  ABDIJ VAN BERNE

Pasen laat ons weten:
Het is de moeite waard
wegen te volgen
die niet eindigen bij een graf
maar horizonten openen op de hemel

Pasen vieren we: 
Paus Franciscus als eerste herder onder ons
Willem Alexander en Maxima ons koningspaar
Gerard de Korte onze bisschop
Jos Wouters, nieuwe generaal-abt van onze orde
Denis Hendrickx herkozen 71e abt van Berne
velen die leiding mogen geven in kerk en samenleving

Pasen vieren we:
Tussen verkiezingen voor provincie en Europa in
onze wereld – dichtbij en ver weg – opgeschrikt door terreur.
Geweld van mensen en natuur bedreigt kostbaar leven
Jongeren gaan de straat op voor gunstig toekomstig klimaat
misbruik vormt nog immer een zwarte bladzijde

Pasen vieren we:
Nieuwe krachten in je voelen opborrelen
Niet verlamd blijven liggen
moedeloos omdat er zoveel kwaad is
Opnieuw opstaan en herbeginnen.
Vechten tegen alles wat mensen klein maakt

Pasen vieren we:
Om te leven naar Gods wil
in waarheid, in gerechtigheid en in liefde
Telkens opnieuw gezonden
verder de wereld in
Om overal te zaaien
Om zaailing te worden van het goede

Pasen vieren we:
Dat God en mensen elkaar raken
Alleluja