Bidden

Preek op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Door: Frank van Roermund o.praem.
Lezingen: Apocalyps 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Korintiërs 15,20-26; Lucas 1,39-56

De lofzang van Maria die we zojuist hoorden – het Magnificat – wordt door kloosterlingen wereldwijd dagelijks gezongen in de vespers. In deze lofzang resoneren teksten uit het Oude Testament: in het bijzonder het Lied van Hanna, de moeder van de profeet Samuel. In oude maar voor eenieder dus zeer herkenbare woorden bezingt Maria de grootheid van God, betoont zij zich bescheiden en dienstbaar, en bejubelt zij Gods zorg voor zijn volk en zijn handelen aan armen en geringen.

Maria zingt het uit zodra Elisabeth haar groet beantwoordt met de lofprijzing: “Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is” en dat is: wat de Heer haar bij monde van de engel Gabriel had aangekondigd: dat zij de Messias, de Zoon van de Allerhoogste zou baren.

Uit de woorden van het Magnificat blijkt waarom juist zij genade heeft gevonden in Gods ogen. Bescheiden maar vastberaden zegt zij in geloof ‘ja’ tegen Gods Woord, en bejubelt zij Gods bevrijdend handelen aan armen en geringen. En precies dát is de boodschap die ook Jezus brengen zal: de Blijde Boodschap. In beelden verwoord: Maria ontvángt Gods Woord in haar hart, en baart het aan de wereld, als poort van de hemel waardoor het Licht aan de wereld verschijnt: Jezus Christus, het vléésgeworden Woord.

Geheel haar leven is zij Jezus zeer nabij gebleven, van kribbe tot kruis. Maria – vrij van elke smet – stond en staat zó dicht bij haar Zoon, dat ze ook ná haar aardse leven niet anders dan ten vólle met Hem verenigd kan zijn; met Christus, de eerst Verrezene uit de doden. Daarom mogen wij geloven dat zij Hem nú reeds in de Verrijzenis is gevolgd en nu samen mét Hem verheerlijkt leeft bij God de Vader. Dat is wat de Kerk ons leert. Dat is wat wij vandaag mogen vieren op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

Omdat Maria zó intens nabij is aan haar Zoon Jezus mogen wij óók geloven, dat Maria aan óns allen zeer nabij is. Maria is met recht ons aller moeder, beeld van de universele, liefdevolle moeder van de gehele mensheid.