Bidden

Preek op het Hoogfeest van Pasen

Zondag 21 april 2019, jaar C

Door: abt Denis Hendrickx o.praem.
Lezingen: Handelingen 10,34a.37-43; Kolossenzen 3,1-4; Johannes 20,1-9

Nog maar net 25% van onze landgenoten weet wat er met Pasen gevierd wordt. Opstanding verdwijnt steeds verder uit ons zicht, het lijkt een lastig begrip te zijn geworden. Het heeft plaatsgemaakt voor berusting, het is niet anders en de dood is nu eenmaal de dood. Wat blijft er over van het christelijke visioen dat ons voorhoudt dat leven sterker is dan de dood? Van liefde die overwint? Blijft ons geloof in Jezus dan alleen beperkt tot: hij was een goed mens of hij was goed voor de armen? Als dat zo is, dan is dat de dood in de pot, want het christelijk visioen wil juist over de grenzen van de dood heen kijken. We willen het leven vieren met perspectief op leven sterker dan de dood, oftewel: eeuwig leven.

Wie Pasen viert gelooft niet dat er geen dood meer bestaat. Pasen luidt niet het einde van de dood in. Wat Pasen wel inluidt is de overwinning op de dood. Angst en haat en dood, ze zullen altijd blijven bestaan, ze horen bij ons mens-zijn, daarom moet je ze ook niet ontkennen, ontvluchten of wegdrukken. Je moet er op durven vertrouwen dat ze niet het laatste woord hebben. De meest centrale vraag van Pasen is wellicht: durven wij, in vertrouwen op Gods aanwezigheid, op te staan tegen de feiten en te kiezen voor het Leven? Ze krijgen me niet klein, ik laat me niet regeren door terreur, ik verlaag mij niet tot oog om oog, ik kijk niet verslagen toe en accepteer niet dat mijn relaties, mijn vrienden, mijn land, mijn volk worden uitgebuit of uitgemoord. En mijn antwoord zal niet ‘tand om tand’ zijn, maar ik kies voor het leven. Ik kies voor de liefde, koste wat kost. Dit gevoelen, deze wens heeft alles te maken met dat onuitroeibare verhaal van die ene mens die daar als geen ander in is geslaagd. Het levensverhaal van Jezus. In zijn verhaal is onze hoop gelegen, in zijn verhaal ontdekken wij de bron van ons bestaan, zijn verhaal geeft ons grond onder onze voeten. Hij heeft afscheid genomen met een machtig teken: liefde tot het uiterste toe, solidariteit tot over de dood heen. Wel angst, maar meer moed, wel pijn, maar geen haat, wel dood, maar te veel liefde. Zijn lichaam is gemarteld en gedood. Maar het laatste woord zal aan liefde zijn. Pasen gaat over een dood die veel dieper is dan de fysieke. Pasen gaat over een tekort aan dromen en idealen. Pasen veegt de vloer aan met de dooddoeners als : ‘het heeft toch geen zin’, ‘het haalt toch niets uit ‘of ‘het zal mijn tijd wel duren’. Pasen zegt: uit die dood kun je opstaan, je kunt opnieuw beginnen, je toekomst ligt voor je open! Het verrijzenisverhaal van Jezus is hier het ultieme teken van. Lijden, marteling en dood hebben zijn geestkracht en zijn hoop niet kunnen vernietigen. Tot op vandaag is hij de tochtgenoot van al die mensen die beseffen dat ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor het aanschijn van deze aarde en dat ze met elkaar de opdracht hebben om te bouwen aan een nieuwe wereld waarin alles voor allen is.

Dat geloof, die wetenschap heeft door de eeuwen heen velen geïnspireerd en geholpen om te doen wat gedaan moet worden: recht en bevrijding, vrede en verzoening, opstand en opstanding. De vrouwen waren de eerste getuigen hiervan, toen de mannen nog diep in zak en as zaten en er niets van begrepen. Zij voelden als eersten dat er iets nieuws zou gaan beginnen, dat er door de dood heen nieuwe kansen lagen, dat Jezus weliswaar fysiek niet meer aanwezig was, maar hen toch voor zou gaan naar die nieuwe wereld. Met nieuwe verhoudingen en een nieuwe orde van gerechtigheid. Daarom is het goed deze dag nadrukkelijk te vieren en het over de daken uit te roepen…

PASEN 2019, ABDIJ VAN BERNE

Pasen laat ons weten:
Het is de moeite waard
wegen te volgen
die niet eindigen bij een graf
maar horizonten openen op de hemel

Pasen vieren we:
Paus Franciscus als eerste herder onder ons
Willem Alexander en Maxima ons koningspaar
Gerard de Korte onze bisschop
Jos Wouters, nieuwe generaal-abt van onze orde
Denis Hendrickx herkozen 71e abt van Berne
velen die leiding mogen geven in kerk en samenleving

Pasen vieren we:
Tussen verkiezingen voor provincie en Europa in
onze wereld – dichtbij en ver weg – opgeschrikt door terreur.
Geweld van mensen en natuur bedreigt kostbaar leven
Jongeren gaan de straat op voor gunstig toekomstig klimaat
misbruik vormt nog immer een zwarte bladzijde

Pasen vieren we:
Nieuwe krachten in je voelen opborrelen
Niet verlamd blijven liggen
moedeloos omdat er zoveel kwaad is
Opnieuw opstaan en herbeginnen.
Vechten tegen alles wat mensen klein maakt

Pasen vieren we:
Om te leven naar Gods wil
in waarheid, in gerechtigheid en in liefde
Telkens opnieuw gezonden
verder de wereld in
Om overal te zaaien
Om zaailing te worden van het goede

Pasen vieren we:
Dat God en mensen elkaar raken
Alleluja