Bidden

Preek op het Hoogfeest van Pinksteren

Zondag 20 mei 2018, (jaar B)
Door: abt Denis Hendrickx o.praem.

Lezingen: Exodus 19,1-9a;20,1-18; Handelingen 2,1-11; Johannes 20,19-23

Pinksteren is het feest van de Geest, Van Gods aanwezigheid in onze wereld. En betekent dat niet: beweging, scheppende kracht, enthousiasme, vitaliteit, creativiteit, dynamiek. Het feest van deze dag doet ons de doorbraak vieren van de heilige Geest. Aan de ene kant gaat het om een persoonlijke bezieling, maar het mag ook gelden als een overweldigende kracht door onze wereld. Pinksteren gebeurt niet vanzelf, om de Geest moet gebeden worden, we moeten er ons voor openstellen. Want die Geest trekt ons weg uit de gevangenis van wanhoop en doemdenken. De Geest geeft ons de inspiratie om voor het leven te kiezen, elkaar lief te hebben, een nieuwe wereld te scheppen en ons in beweging te zetten. Het is een oproep om te werken aan een nieuwe schepping, te bouwen aan een enthousiaste, creatieve geloofsgemeenschap. Zo wordt Pinksteren een nieuw begin.

Afgelopen vrijdag vulde het Brabants Dagblad een hele pagina over Pinksteren. De redacteur had blijkbaar weinig tijd gekregen om een betekenisvolle bijdrage te verzorgen over de ware betekenis van deze 50e dag na Pasen. Hij was blijven steken in de extra vrije dag vanwege een tweede dag. Hij wilde blijkbaar niet laten weten dat ook vandaag mensen vanuit de Geest leven: mensen die bezield zijn, mensen die in vuur en vlam staan voor en door het Goede nieuws van Jezus van Nazareth. Wat zou het fantastisch zijn als er over christenen van vandaag hetzelfde gezegd kon worden als toen op het eerste pinksterfeest. Wat dat betreft was de verkondiging door de Amerikaanse zwarte voorganger gisteren tijdens het koninklijke huwelijk in Engeland wel een echte pinksteraanmoediging: sta in vuur en vlam voor het goede nieuws en wees er verkondigers van, zo werd voorgehouden.

Waarom wordt er zo weinig aan de openbare klok gehangen dat Pinksteren alles te maken heeft met de uitnodiging om mensen van hoop te worden, van diepe vreugde, van optimisme, bezielde nieuwe mensen. Uitgerekend met Pinksteren mag en moet er toch gesproken worden van een kerkgemeenschap vol bruisend leven, een kerk waar plaats is voor jong en oud, vrouw en man, voor alle mensen. Een kerk waar de Geest waait waar Hij wil. Pinksteren als een ommezwaai, een storm, een laaiend vuur. Het mosterdzaadje groeit uit tot een grote volwassen struik. Een klein groepje gelovigen wordt Kerk! Pinksteren brengt vaart in de beweging van Jezus. Zo wordt Pinksteren een nieuw begin.

De Geest van Pinksteren brengt mensen bij elkaar en is er niet voor enkelingen. Enkele maanden geleden verscheen een soort aanmoedigingsbrief van Paus Franciscus met als Titel ‘Gaudete et exultate’ (verheugt u en juicht). In prachtige bewoordingen wordt de brede ruimte van het menselijke hart gezocht. Je voelt als het ware de omarming en de aanmoediging, in plaats van de uitsluiting. En ja hoor… dit aspect leidt weer eens een keer tot de nodige spanning met mensen die meer de stevigheid van de leer en de voorschriften van de kerk willen benadrukken. Met de wijze waarop vooral gelovigen in de volle breedte worden aangesproken, neemt Franciscus voor de zoveelste keer in zijn nu 5 jaar durende pausschap afstand van de gedachte alsof geloven alleen zou zijn voor en stel ingewijden die het allemaal heel erg goed begrijpen. Of alsof het om een streng hanteren van nauwkeurig vastgestelde regels en wetten zou gaan. Daarin mist hij immers een houding van barmhartigheid en zachtmoedigheid. Hij lijkt duidelijk afstand te nemen van kerkelijke hardliners die erg hameren op liturgische en morele zuiverheid van de kerk. Zo wordt Pinksteren een nieuw begin, nieuw leven voor iedereen.

Pinksteren is het feest van de Geest, de Geest die aan het werk is in al die gelovige mensen die zich niet neerleggen bij het onrecht en het kwaad dat de wereld teistert, mensen die niet meedoen aan die sfeer van onverschilligheid die de kerk vooral ook in onze streken kent. De Geest die actief aan het werk is in al die christenen die het niet opgeven te geloven in Jezus boodschap van liefde en die vanuit dat geloof doende zijn voor hun medemensen. De Geest die mensen in beweging houdt, die ze warm doet lopen voor idealen van inzet en geven, van open handen en zichzelf vergeten. De kracht en de vreugde van Pasen wordt met Pinksteren uitgedragen aan iedereen omdat de deuren wagenwijd worden opengezet. Zo wordt Pinksteren een nieuw begin.