Leven

Betrokken zijn?

betrokken

Betrokkene
Als je als regelmatig terugkerende gast, kerkbezoeker of vrijwilliger geen concrete binding zoekt, maar wel nauw betrokken wilt zijn op een van onze gemeenschappen, dan is daarvoor alle ruimte. Regelmatig zijn er lezingen, concerten en activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Ook zijn er concrete groepen rond de gemeenschappen waarbij je je kunt aansluiten.

Zo kent De Schans de Vrienden van Prémontré en vrijwilligers voor het Peerke Donders Park, het interreligieus ontmoetingscentrum Het Ronde Tafelhuis en de parochie.

De Essenburgh en Mariëngaard kennen de zogeheten Brongemeenschap, en daarnaast vrijwilligers die tal van diensten verrichten voor de gemeenschappen en zich bij voorbeeld inzetten voor het onderhoud van het landgoed.

De abdij in Heeswijk kent een grote verscheidenheid aan betrokkenen: vele vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in de abdij, voor de abdijkerk, in de abdijtuin, voor Berne Media (Boekhandel, Liturgie en Uitgeverij), en voor verschillende werkgroepen zoals Berne Anders en de Orgelkring. Daarnaast vermelden we graag de vrijwilligers op het kantoor van de Stichting Solidair met India, de mensen die ons assisteren bij de begeleiding van gasten en groepen, en de leden van de bezinningsgroep Ruach (zie hieronder).

Bovendien is er de Stichting Bernekring (zie hieronder) die de Abdij van Berne in al haar geledingen financieel steunt door middel van concrete projecten, zoals een nieuwe geluidsinstallatie in de abdijkerk.

Vanzelfsprekend is er een voortdurende interactie tussen ons norbertijnen en alle betrokkenen, en een meeleven bij lief en leed. Zo zijn er regelmatig bijeenkomsten met onze betrokkenen op lokaal niveau.

Participant
Sinds de tachtiger jaren kent de abdij in Heeswijk een kring van zeer betrokken vrouwen en mannen, de zogenaamde norbertijner participanten. Na een periode van twee jaar van kennismaking met ons leven en onze spiritualiteit spreken zij een belofte van verbondenheid uit. Ook priorij De Essenburgh en Communiteit Mariëngaard in Hierden en priorij De Schans in Tilburg hebben participanten. In september 2014 zijn we weer gestart met nieuwe kandidaten.

Participanten delen daadwerkelijk in ons leven, bidden en werken. Daarom is regelmatige aanwezigheid in de gemeenschap, het meevieren, en het verrichten van taken ten behoeve van de gemeenschap en haar inzet in de samenleving essentieel. Vanzelfsprekend nemen participanten deel aan onze bezinningsdagen en zijn zij veelal present bij belangrijke gebeurtenissen. Op dit moment telt de abdij met haar priorijen een tiental participanten.

Stichting Bernekring

Bernekring-brochure

De Stichting Bernekring is een van de kringen rondom de norbertijnen kerngemeenschap. Haar doelstelling is een bijdrage te leveren aan de verspreiding van het norbertijnse gedachtegoed door concrete projecten financieel te ondersteunen.

Klik hier voor de gegevens ivm de ANBI-status.

Voor een bedrag van minimaal € 75 per jaar kunt u Kringgenoot worden. Als u zich aanmeldt ontvangt u als welkomstgeschenk het fraai uitgevoerde boekje “De Abdij van Berne, geschiedenis, leven en werken”. Bovendien bent u jaarlijks uitgenodigd op de Kringgenotendag in de Abdij, een sfeervolle bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en samen na te denken en te spreken over actuele onderwerpen. Tevens kunt u op deze wijze nader kennismaken met de norbertijnen, hun leven en hun werken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Secretariaat van de Stichting Bernekring
Mw. Henriëtte Ausems
073-547.67.47

Ruach
Ruach (Hebreeuws voor -Gods- Geest, adem, wind) is de naam van een groep van zo’n vijftien betrokken dertigers en veertigers die zes keer per jaar op zaterdag bijeen komen voor een bezinningsdag in de abdij. Telkens wordt een bijeenkomst door een van de leden voorbereid. Al naar gelang de keuze kan de bezinningsdag een meditatief, studieus of actief karakter hebben. Jaarlijks organiseert de groep ook een recreatief uitstapje.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Mw. Cobi Voskuilen
024-378.16.72