Werken

Berne Media | Uitgeverij

Berne Media | Uitgeverij brengt boeken en brochures uit voor mensen in kerk en samenleving, die hun gelovige identiteit willen ontwikkelen.

We onderscheiden drie fondsen:

Liturgie en catechese
materiaal voor vieringen en catechese.

Religie en spiritualiteit
boeken die aanzetten tot nadenken over geloof in deze tijd:
theologie, bezinning en exegese.

Zin in zorg
uitgaven voor mensen die zorg geven of zorg ontvangen, geschreven vanuit een christelijke visie.

Verder geeft Berne Media | Uitgeverij ook VIEREN uit, tijdschrift voor liturige en spiritualiteit. En zij biedt inspiratie door de Berne Inspiratie-middagen.

Klik hier voor de website van Boekhandel Berne.

Klik hier voor meer informatie.

Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk
info@bernemedia.com
0413-293480