Werken

Bibliotheek

Ruim vijf eeuwen aan historie
De boekencollectie van de Abdij van Berne is in een periode van bijna 570 jaar door de Norbertijnen bijeen gebracht. De collectie is overwegend contemporain ontstaan: veel herkomstgegevens van de incunabelen en de 16e-eeuwse drukken laten zien dat zij overwegend in de tijd zelf zijn verworven. Een uitzondering wordt gevormd door de voormalige bibliotheek van de Bossche Broeders van het Gemene Leven, die in 1623 werd aangekocht door de Abdij van Berne.

De boekencollectie verkeert in opmerkelijk goede staat. Dat de collectie een aanzienlijk aantal levensbeschrijvingen van Norbertus bevat, mag niet verbazen. In het 17e-eeuwse gedeelte van de collectie is het opvallendste exemplaar daarvan de editie uit 1622, gedrukt op perkament en waarvan de kopergravures op spectaculair fraaie wijze met de hand zijn ingekleurd. Dr Marjolein Leesberg (‘The New Holstein’) meldde dat zij zelden zoiets moois had gezien.

Contact
Werken uit de abdijbibliotheek zijn alleen op afspraak raadpleegbaar. Een verzoek voor een bezoek, met opgave van de titel van het te raadplegen werk, kunt u richten aan bibliothecaris Lennie van Orsouw en/of conservator Robert Arpots via bibliotheek@abdijvanberne.nl. In beginsel komen alleen de maandag en de woensdag in aanmerking voor uw bezoek.


Meer weten over abdijbibliotheek? Voor de topstukken, unieke publicaties, aanwinsten, nieuws en meer kijkt u op de eigen website van de abdijbibliotheek.