Werken

Bibliotheek

Ruim vijf eeuwen aan historie
De boekencollectie van de Abdij van Berne is in een periode van bijna 570 jaar door de Norbertijnen bijeen gebracht. De collectie is overwegend contemporain ontstaan: veel herkomstgegevens van de incunabelen en de 16e-eeuwse drukken laten zien dat zij overwegend in de tijd zelf zijn verworven. Een uitzondering wordt gevormd door de voormalige bibliotheek van de Bossche Broeders van het Gemene Leven, die in 1623 werd aangekocht door de Abdij van Berne.

De boekencollectie verkeert in opmerkelijk goede staat. Dat de collectie een aanzienlijk aantal levensbeschrijvingen van Norbertus bevat, mag niet verbazen. In het 17e-eeuwse gedeelte van de collectie is het opvallendste exemplaar daarvan de editie uit 1622, gedrukt op perkament en waarvan de kopergravures op spectaculair fraaie wijze met de hand zijn ingekleurd. Dr Marjolein Leesberg (‘The New Holstein’) meldde dat zij zelden zoiets moois had gezien.

Mogelijkheden tot onderzoek
Aangezien de provenancegegevens van een zeer groot gedeelte van de collectie veelal goed bewaard zijn gebleven en omdat de boekbanden in de meeste gevallen in de oorspronkelijke staat zijn gebleven, zijn de mogelijkheden voor onderzoek aan het boek als totaalobject legio, en zeker als het gaat om het gedrukte bezit uit de 15e- en vroege 16e eeuw.

Meerdere vakgebieden
De abdijcollectie van Berne is, anders dan men misschien zou verwachten, zeker niet louter theologisch van aard. Integendeel. In de abdijcollectie zijn veel verschillende vakgebieden goed vertegenwoordigd. Naast theologische ook juridische, taalkundige, letterkundige en geneeskundige werken, alsook klassieke teksten, atlassen, natuurlijke historie.

Devotieprentjes vóór 1800
Een bijzonder onderdeel van de abdijbibliotheek wordt gevormd door een fantastische collectie devotieprentjes gedrukt vóór 1800. Ook hier weer een enorme bron voor onderzoek door bijvoorbeeld kunsthistorici naar illustratoren en illustratietechniek, maar ook zeer geschikt voor onderzoek naar drukkers en uitgevers van marginaal religieus drukwerk. De collectie devotieprentjes is indrukwekkend mooi.

Omvang collectie
Van de omvang van de collectie is een globale schatting gemaakt. De cijfers zijn verkregen door de telling van banden! Met convoluten is dus geen rekening gehouden, waardoor het vrijwel zeker om meer titels gaat. Bij de gedrukte werken van vóór 1901 betreft het  5728 banden: 3203 gedrukt vóór 1801 en 2525 19e-eeuwers. Het aantal boeken uit de 20e- en 21e-eeuw betreft een kenmerkende Norbertijnencollectie. Dit moderne deel van de abdijcollectie bestaat uit 16.312 banden.

Contact
Werken uit de abdijbibliotheek zijn alleen op afspraak raadpleegbaar. Een verzoek voor een bezoek, met opgave van de titel van het te raadplegen werk, kunt u richten aan bibliothecaris Lennie van Orsouw en/of conservator Robert Arpots via bibliotheek@abdijvanberne.nl. In beginsel komen alleen de maandag en de woensdag in aanmerking voor uw bezoek.

Bibliotheekcommissie aangesteld door Canoniebestuur Abdij
Voorzitter, lid van het canoniebestuur                  :              Joost Jansen
Lid, bibliothecaris, tevens Norbertijn                    :              Pater Titus de Kemp
Lid, tevens Norbertijn                                                   :              Maarten van de Weijer
Lid, bibliotheekdeskundige                                        :              Ingrid Beerens
Lid, bibliothecaris (vrijwilliger)                                 :              Lennie van Orsouw
Lid, gastconservator (vrijwilliger)                             :              Robert Arpots