Werken

Leerhuis

buiten

Vanaf 1986 kent de Abdij van Berne leerhuisgroepen die onder deskundige leiding samenkomen om verhalen uit de Bijbel te lezen en te bestuderen. Het leerhuis kenmerkt zich door de aandacht voor zowel de christelijke als de joodse traditie. Het gaat hierbij in het bijzonder om de interactie tussen de bijbelteksten en de eigen levenservaring: de oude verhalen geven immers ook vandaag richting aan ieders leven.

De periode waarin de bijeenkomsten worden georganiseerd loopt van september tot aan Pasen. In dat tijdvak komen de groepen, bestaande uit ten hoogste zestien personen, zo’n tien à twaalf keer gedurende twee uren samen.

De kosten bedragen € 50,- inclusief een leesmap.
Mocht dit bedrag een bezwaar zijn, dan kan hierover worden gesproken.

Klik hier voor het actuele programma.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Joost Jansen o.praem.