Werken

Publicaties

bernenummer

Tijdschrift Berne
Vier maal per jaar verschijnt ons Tijdschrift Berne voor ieder die zich verbonden voelt met onze abdij en haar idealen. Berne is een blad met achtergrondartikelen, nieuws en aankondigingen.

Ieder die, op welke wijze dan ook, verbonden is met de Abdij van Berne krijgt dit blad toegezonden. Eén maal per jaar wordt om een vrijwillige financiele bijdrage gevraagd.

U kunt een abonnement nemen door ons te mailen, of een kaartje te schrijven naar:

Administratie tijdschrift Berne
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk-Dinther

TEST