Werken

Themaweekenden

kruisje

Iedereen zal wel eens het gevoel gehad hebben dat zijn, dat haar oorspronkelijke zelf, of diepste zelf overdekt wordt door de gebeurtenissen van het leven. Alsof je in de loop van je bestaan het zicht op je oorspronkelijke ik verliest. Je kunt bestempeld, gestereotypeerd worden en je niet aan het beeld dat de ander van je heeft, ontworstelen.

Hoe dan ook, ieder mens verlangt oorspronkelijk en overeenkomstig de eigen identiteit te leven. Authentiek en vrij. Soms moeten we daarvoor opstaan uit wat ons tegenhoudt om dat ook daadwerkelijk te doen. Ons opdelven uit onze herinnering van voor de gebrokenheid en de pijn.
Of gewoon die jas uittrekken die ons door anderen is aangereikt.

Klik hier voor het actuele aanbod.

Ik hoop dat u er iets in vindt dat u van dienst kan zijn op uw eigen tocht naar een oorspronkelijk bestaan, zoals we bedoeld zijn.

U bent van harte welkom!