17-12-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Abdij van Berne verwelkomt bewoners Leermakers Autismegroep

De Abdij van Berne en de Leermakers Zorggroep hebben een overeenkomst ondertekend voor de start van een woongroep met twaalf bewoners met autisme op het abdijterrein in Heeswijk-Dinther. Begin 2021 zullen de eerste cliënten worden verwelkomd. Abt Denis Hendrickx is blij met de komst van de nieuwe bewonersgroep: “De Abdij van Berne geeft hiermee vorm aan haar maatschappelijke missie om kwetsbare medemensen bij te staan.”

Willem Leermakers, eigenaar en bestuurder van de Leermakers Autismegroep, ziet de meerwaarde van de samenwerking met de abdij: “We bieden mensen met autisme professionele begeleiding bij wonen, dagbesteding en werken. Dan blijkt telkens weer dat onze cliënten tot bloei komen en zich verrassend goed kunnen ontwikkelen. Zij hebben het recht om midden in de maatschappij te staan en daarin volwaardig te participeren, maar ze hebben wel structuur, rust en regelmaat nodig. Dat alles past perfect bij de abdij.”

Kleinschalig en huiselijk
De nieuwe bewonersgroep neemt haar intrek in het woonblok waar voorheen de statushouders gehuisvest waren. Abt Denis Hendrickx: “Hoewel het vluchtelingenvraagstuk nog steeds zeer actueel is, liep het aantal statushouders op onze woonlocatie geleidelijk terug. In afstemming met gemeente Bernheze, woonstichting JOOST en VluchtelingenWerk vinden alle statushouders binnenkort elders een permanent onderkomen. In de zoektocht naar een nieuwe bewonersgroep was onze maatschappelijke missie leidend. We hebben voor de Leermakers Autismegroep gekozen omdat het een persoonlijke en professionele organisatie is. Daarnaast zijn de kleinschaligheid en de huiselijkheid van het project belangrijke aspecten voor ons.”

Professionele begeleiding
De begeleiding is volledig in handen van de deskundigen van de Leermakers Autismegroep. Willem Leermakers benadrukt het belang van de professionele ondersteuning op verschillende levensgebieden: “We bieden cliënten een dag-structuur, zorgen voor zinvolle dagbesteding, bevorderen de zelfredzaamheid en helpen bij het opbouwen van vaardigheden in de sociale context. Een deel van de bewoners zal onder onze begeleiding werkzaamheden verrichten op het abdijterrein en anderen zullen hun dagbesteding buiten het terrein vinden. Om alles in goede banen te leiden zetten we 24 uur per dag zorgpersoneel in, dus inclusief een slaapwacht.”

Berne bruist
De komende maanden worden de betreffende woonruimten gereed gemaakt. De twaalf kamers met eigen douche en toilet, de keuken en de twee huiskamers krijgen een opknapbeurt. In de ogen van abt Denis Hendrickx is het ruimte bieden aan betekenisvolle bedrijvigheid een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen van de abdij: “Of het nu gaat om de abdijwinkel, het proeflokaal of de komst van deze nieuwe bewonersgroep, het geeft aan dat Berne bruist. Zo willen we ook in de toekomst een bron van betekenis blijven.”

Bron: Abdij van Berne | Foto: Harry Hüsken