Leo Fijen in gesprek met Mgr. Gerard de Korte

loslatenAanleiding voor dit gesprek is het verschijnen van een nieuw boek: Loslaten en thuiskomen. Een bewogen jaar in brieven, een briefwisseling tussen Leo Fijen, als nieuwe directeur van uitgeverij Adveniat en Bisschop Gerard de Korte, als nieuwe bisschop van het bisdom Den Bosch.

Over het boek:
De bisschop en de journalist. Ze zijn allebei 61, ze zijn allebei historicus en ze veranderen allebei van baan. De bisschop verhuist van het kleinste naar het grootste bisdom, de journalist van de grootste omroep naar een kleine uitgeverij.
Gerard de Korte en Leo Fijen, ze schrijven elkaar. Ze moeten loslaten wat vertrouwd is en helemaal opnieuw beginnen. Ze doen waar steeds meer mensen in hun hart naar verlangen: loslaten en thuiskomen. Ze schrijven elkaar 24 brieven en laten daarmee in hun ziel kijken over een thema dat iedereen aangaat en van alle tijden is. Een ontroerende en spirituele briefwisseling over afscheid
nemen en opnieuw beginnen, over het verlangen naar houvast in het leven en de moed om toch andere keuzes te maken, over weemoed en avontuur, over de diepste stem van je hart en het vertrouwen dat het goed komt, over een emotioneel maar ook een hartverwarmend jaar.
* beiden 61 jaar, beiden historicus, beiden veranderen van baan
* een persoonlijk boek over de grote thema’s van ons leven

Praktische informatie:
Datum: Donderdag 3 november 2016
Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 7,50 (incl. koffie/thee)
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk
Info: www.berneboek.com
Opgave: reserveren gewenst via activiteiten@bernemedia.com

Klik hier om het boek alvast te reserveren.

Bron: Berne Media