Studieconferentie ‘Jezus, Pasen en de ‘joden’ in het Johannesevangelie’

Van 25-27 oktober wordt in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther Jezus, Pasen en de ‘joden’ in het Johannesevangelie georganiseerd: een driedaagse studieconferentie over de verhouding van Jezus tot “de Joden” in het Johannesevangelie, en daarmee samenhangend de vraag naar de eventuele anti-joodse tendens van dit evangelie, en de lezingen uit de Bijbel tijdens de Goede Week en Pasen. De conferentie is een initiatief van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ).

Tijdens deze drie dagen verdiepen we ons in het Johannesevangelie en daarbij focussen we op de joodse achtergrond van dit evangelie en de manier waarop Johannes schrijft over ‘de joden’. Een problematisch aspect aan dit evangelie, dat nog altijd de nodige aandacht verdient. De vraag is bijvoorbeeld wie in Johannes eigenlijk bedoeld worden met ‘de joden’ en waarom zij een overwegende negatieve rol spelen.

Deze vraag is relevant, omdat joodse mannen en vrouwen gedurende vele eeuwen vreesden dat de controversiële evangelielezingen, die tijdens de Goede Week en Pasen uit het Johannesevangelie gelezen worden, als vanzelfsprekend tegen hen zouden keren. Vandaar de vraag die aan de basis lag van deze studieconferentie: bevat het Johannesevangelie anti-judaïstische elementen?

Vanuit verschillende invalshoeken zal deze vraag door drie begeleiders belicht worden of ingeleid:

Bart Koet zal de eerste dag een algemene inleiding verzorgen over het Johannesevangelie.En: aan de hand van een film van Woody Allen zal hij laten zien dat het paasverhaal alleen maar levend blijft als je het actualiseert. Eens deed Jezus dat, maar in zijn lezing zal hij ook Woody Allen als voorbeeld geven, die de uittocht visualiseert voor de Yuppen van New York. Het kernverhaal daarbij is dat het tot slaaf gemaakte volk (of in latere termen; de schlemielen) kan ontsnappen aan de onderdrukking.

In de bijdrage van Tineke de Lange staat de kwestie van de joden (‘Ioudaioi’) in het evangelie van Johannes centraal. De evangelist schetst een uitermate negatief beeld van deze groep. Tijdens de studieconferentie buigen we ons o.a. door het lezen van enkele passages uit dit evangelie over de vraag hoe dit negatieve beeld te verklaren is en welke functie de ‘Ioudaioi’ in Johannes hebben.

Joost Jansen zal de de laatste dag vooral dieper ingaan op lezingen uit het Johannesevangelie, die tijdens de Goede Week en Pasen aan bod komen en vaak als anti-judaïstisch bestempeld worden.

Programma

Woensdag 25 oktober (Bart Koet):
14.00 – 15.00 uur: Aankomst
15.30 – 17.30 uur: Sessie 1 – Om te beginnen met Johannes
18.00 uur: Vespers
18.30 uur: Maaltijd
19.30 – 21.30 uur: Sessie 2 –

Donderdag 26 oktober (Tineke de Lange):    

07.00 uur: Lauden (facultatief)
08.00 – 09.00 uur: Ontbijt
09.30 – 12.00 uur: Sessie 3 –
12.15 uur: Eucharistie

13.00 uur: warme maaltijd
14.00 – 15.30 uur: Sessie 4 –
16.00 – 17.30 uur: Sessie 5 –
18.00 uur: Vespers
18.30 uur: Maaltijd

Vrijdag 27 oktober (Joost Jansen)
07.00 uur: Lauden (facultatief)
08.00 – 09.00 uur: Ontbijt
09.30 – 12.00 uur: Sessie 6 –
12.15 uur: Eucharistie

13.00 uur: warme maaltijd
14.00 – 15.00 uur: Afsluiting

Over Bart Koet
Bart J. Koet was gewoon hoogleraar Nieuwe Testament en buitengewoon hoogleraar vroegchristelijke letterkunde en is diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Over Tineke de Lange
Tineke de Lange is exegeet en werkzaam als beleidsmedewerker van de RK Kerk in Nederland voor de contacten met het jodendom en als freelance docent Oude Testament en Judaïca.

Over Joost Jansen
Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk, gaat vanaf zijn jonge jaren de weg van het religieuze gemeenschapsleven met een bijzondere aandacht voor Bijbel en liturgie. Vanaf 1984 is hij geëngageerd in het liturgische apostolaat van de norbertijnen. Hij is pastor van de drie parochies rondom de abdij van Heeswijk.

Praktische informatie:
– Data: woensdagmiddag 25 oktober t/m vrijdagmiddag 27 oktober 2023
– Waar: Abdij van Berne, Abdijstraat 49; 5473 AD Heeswijk-Dinther
– Kosten: € 235,- Vrienden van de KRJ betalen € 185,- . Alle deelnemers krijgen een eigen kamer met een eigen douche en toilet (max. 10 gasten die blijven overnachten).
– U kunt ook één dag deelnemen en dan gelden de volgende kosten:
Woensdag 25 oktober (halve dag): € 75 en dat is inclusief de avondmaaltijd
Donderdag 26 oktober (volledige dag): € 95 en dat is met de warme middagmaaltijd
Vrijdag 27 oktober (halve dag): € 75 en dat is inclusief de warme middagmaaltijd
– Maaltijden: met dieet- en andere wensen m.b.t. eten kan beperkt rekening worden gehouden. Als u op tijd uw wensen doorgeeft, zal geprobeerd worden zoveel mogelijk hiermee rekening te houden.
– Voor meer informatie over gebedstijden: https://www.abdijvanberne.nl/over-ons/vieringen/algemene-informatie-vieringen/
Aanmelden: via info@katholiekeraadjodendom.nl

Bron: KRJ

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant

ZO 11 Jun
Jaarlijkse Berne Abdijbier Kachelders Toer
DO 29 Jun - ZA 01 Jul
Retraite 'Op reis door je leven'
ZO 02 Jul
Berne Abdijconcert: Dariusz Bakowski-Kois
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief