11-05-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Berne bemoedigt, ook in tijden van corona (17): Hans Overgoor

Wat geeft je hoop of vertrouwen in deze moeilijke tijden? Deze vraag wordt op deze website tot en met in ieder geval eind mei beantwoord door tientallen personen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de Abdij van Berne.

Middels deze serie wil de Abdij van Berne een eigen bijdrage leveren aan het gesprek over de corona-crisis, mensen bemoedigen en hoop bieden, er zijn voor de eigen achterban en alle andere betrokkenen via website en social media.

Vandaag deel 17: een bijdrage van Hans Overgoor, bestuurslid van de Stichting Berne Abdijbier.

Door: Hans Overgoor

Hoop in tijden van corona in maximaal 300 woorden! Welnu, hoop is voor mij onlosmakelijk verbonden met geloof en liefde. Geen hoop zonder onvoorwaardelijk geloof, en liefde uit respect, verwondering en bewondering voor de schepping: de medemens, de dieren en de natuur.

Hoop is voor mij ook tweeledig: iets hopen en iets dat hoop geeft. In de stroom van ongetwijfeld oprecht bedoelde woorden die gesproken en geschreven zijn sinds dit virus de wereld verraste, beangstigde en soms deed wanhopen, zijn met name de “frontsoldaten”, de medici en zorgverleners en kritische beroepen die de logistiek en infrastructuur in tact moesten houden, terecht geprezen. Ik kan alleen maar hopen dat de beleidsmakers, politici, bestuurders, geestelijke leiders en wetenschappers die op de voorgrond traden het niet bij woorden laten. “Van applaus alleen kan je niet leven”,  sprak iemand die al jaren op de bres staat voor betere arbeidsvoorwaarden voor mensen in de zorgende beroepen. Zal het nu ook gebeuren? Ik hoop het, maar we zullen het zien.

Zullen wij door de quarantaine ook een klein beetje tot het inzicht komen dat er naast de mantra “De economie moet groeien” er méér van waarde is dan alleen maar méér produceren en consumeren? Zijn we ons meer bewust geworden van de schaduwkanten van de economische “rat race” naar méér, méér en nog méér met méér milieuvervuiling, concentratie van macht en vermogen in de handen van steeds minder mensen, verwoesting van de natuur, uitputting van de natuurlijke hulpbronnen als gevolg? Ik hoop het.

Ik hoop vooral dat het niet bij woorden en vrome voornemens blijft, maar dat de daad bij het woord gevoegd wordt. Waar ik hoop uit put is de Engelse oorlogsveteraan Captain Tom Moore, die in zijn eentje achter zijn rollator rondjes in zijn tuin is gaan lopen om donaties voor de National Health Service op te halen: op 30 april werd hij 100 jaar en had hij ruim £ 30 mln. opgehaald en kreeg hij meer dan 125.000 felicitaties toegestuurd. Wat één man van 100 jaar voor elkaar kan krijgen! Ik hoop dat ieder van ons een daad kan stellen waardoor we een bijdrage, hoe klein ook, tot een betere wereld leveren.

Hans Overgoor is bestuurslid van de Stichting Berne Abdijbier. Op bovenstaande foto overhandigt Overgoor (links) abt generaal Jos Wouters een flesje Berne abdijbier, afgelopen februari in Rome. Voor meer informatie: hansovergoor@hetnet.nl.