19-05-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Berne bemoedigt, ook in tijden van corona (18): Arockiadoss Belavendran

Wat geeft je hoop of vertrouwen in deze moeilijke tijden? Deze vraag wordt op deze website tot en met in ieder geval eind mei beantwoord door tientallen personen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de Abdij van Berne.

Middels deze serie wil de Abdij van Berne een eigen bijdrage leveren aan het gesprek over de corona-crisis, mensen bemoedigen en hoop bieden, er zijn voor de eigen achterban en alle andere betrokkenen via website en social media.

Vandaag deel 18: Arockiadoss Belavendran, norbertijn van de Abdij van Jamtara in India.

Door: Arockiadoss Belavendran

Een nederige brief aan God

De woede van een worm duurt een enkele seconde
De woede van een vogel duurt enkele minuten
De woede van een dier duurt enkele uren

De woede van mensen duurt enkele dagen
De woede van God… duurt hoe lang?

God, bent U boos op ons? De kerken, moskeeën, tempels en synagogen zijn nog steeds zo goed als dicht. Scholen, winkels en restaurants zijn gesloten of pas zeer recent weer deels geopend. Grootschalige evenementen, sportwedstrijden en vakanties kunnen niet doorgaan. Er zijn weinig schepen op zee, weinig vliegtuigen in de lucht en veel minder auto’s op de wegen. Als gevangenen zitten wij nog steeds opgesloten thuis.

Onze leiders en de overheden zijn in verwarring. Ja, U stopt ons werk, ons inkomen, onze contacten met elkaar en U laat ouderen met mondkapjes op doodgaan aan corona en werkloze jongeren doodgaan van stress en honger. Het coronavirus maakt dat prins Charles en een bedelaar gelijk zijn. Corona kijkt niet naar kleur, geslacht, rijk en arm, religie, land en continent. Corona is kampioen van de eredivisie, de Champignons League en heeft de olympische medaille gewonnen en is de winnaar van het Songfestival. O God, wij betreuren dat het onze schuld is, wij bluffen dat wij de eerste en de beste zijn, wij denken alleen aan onszelf.

Wij vergeten de vluchtelingen, de armen, de naasten, moeder aarde en wij vergeten mensen te respecteren met een andere kleur, religie en cultuur. Wij vergeten dat U de weg, de waarheid en het leven bent (Joh. 14:6). Wij geloven in onze mobiele telefoons, computers, tablets, televisies en vooral onze zelfstandigheid, wij hebben genoeg tijd voor sport, hobby’s, boodschappen, reizen en vakanties. Maar… wij hebben geen tijd voor U.

In onze huizen hebben wij ruimten om te eten, te slapen, te recreëren maar geen ruimte om te bidden. Wij gaan te veel en te ver weg van U. Ja God, wij hebben gezondigd, – in woord en gedachte,  –  in doen en laten, – door onze schuld, – door onze grote schuld. Wij zijn machteloos tegen het coronavirus. Wij bouwen ‘een huis’ in de ruimte, maar corona bouwt ‘een huis’ in onze longen. Nu realiseren we ons de redenen van corona. Vergeef ons onze zonden en maak een einde aan uw woede.

Wij zien en ervaren Uw aanwezigheid in artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers. Wij willen ook Uw aanwezigheid zien en ervaren bij alle mensen in de hele wereld. God, wij missen U. Wij vragen U, wij zoeken U, en wij kloppen aan Uw deur (Mt. 7:7).

Wij willen de woorden ‘corona’, ‘quarantaine’, ‘lockdown’, ‘thuisblijven’, ‘sanitizer’, ‘mondkapje’ en ‘1,5 meter’ zo spoedig mogelijk vergeten.

Lieve God, kunt U alstublieft het jaar 2020 verwijderen en opnieuw tot leven brengen? Het jaar is besmet met het virus.

Arockiadoss Belavendran is norbertijn van de Abdij van Jamtara in India. Hij woont en werkt in de Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok in Tilburg.