20-03-2019, Abdij van Berne Heeswijk

Benoemingen Abdij van Berne per 18 maart 2019

Abdij van Berne, maart 2019

Na zijn herkeuze als abt van Berne heeft Denis Hendrickx per 18 maart enkele benoemingen gedaan.

Frank van Roermund (1960) is benoemd tot prior. Hij blijft tevens part time verbonden aan het parochiepastoraat van de Augustinusparochie.

Fons Boom (1954) is benoemd tot supprior en socius /tweede man voor de opleiding. Ook hij blijft part time verbonden met het basispastoraat en wel in de parochies van Engelen en Bokhoven.

Maarten van de Weijer (1967) is voor half tijd herbenoemd tot provisor. Voor het andere deel wordt op korte termijn een nadere invulling gegeven.

Abt Denis Hendrickx blijft eerste opleidingsverantwoordelijke.

De benoemingen gelden in principe tot medio 2024.

Bron: Abdij van Berne | Foto: Ted van Aanholt