Berne Media | Uitgeverij

Berne Media | Uitgeverij brengt boeken en brochures uit voor mensen in kerk en samenleving, die hun gelovige identiteit willen ontwikkelen.

We onderscheiden drie fondsen:

Liturgie en catechese
Materiaal voor vieringen en catechese.

Religie en spiritualiteit
Boeken die aanzetten tot nadenken over geloof in deze tijd: theologie, bezinning en exegese.

Zin in zorg
Uitgaven voor mensen die zorg geven of zorg ontvangen, geschreven vanuit een christelijke visie.

Verder geeft Berne Media | Uitgeverij ook uit: Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit. En zij biedt inspiratie door de Berne Inspiratie-middagen.

Klik hier voor de website van Berne Media | Uitgeverij.

Contactgegevens
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk
info@bernemedia.com
0413-293480