Werken

Landgoedweken

landje1

Voor een impressie van de landgoedweek in oktober 2016: klik hier.

Deze vinden drie keer per jaar plaats, begin februari (de ‘bosweek’), eind april of begin mei en eind oktober. Mensen die een midweek lang met ons willen meeleven en het fijn vinden om werkzaamheden op ons landgoed te verrichten zijn welkom.
Er wordt van tevoren een werkplan met allerlei soorten werkzaamheden gemaakt.

We houden de dagorde van de kloostergemeenschappen aan, zodat degenen die dat wensen kunnen deelnemen aan de gebedstijden/vieringen in de kapel.

Bij de kennismaking en inleiding op een dergelijke week, wordt altijd gewezen op de tekst van de hoeksteen van De Boerderij:

“uit aarde rijst waarheid op,
gerechtigheid reikt omlaag uit de hemel!” (Ps. 85,12)

Hoe kunnen we ruimte creëren voor elkaar en voor mensen die bij ons te gast zijn, zodat hemel en aarde elkaar raken? Hoe kunnen we zo geworteld, ‘aardemensen’ zijn, dat we momenten meemaken, dat gerechtigheid omlaag reikt vanuit de hemel? Het gaat in zo’n week dan ook niet alleen om prestaties: op de eerste plaats hopen we dat mensen zich thuis voelen, dat er momenten zijn dat hemel en aarde elkaar raken.

Enkele reacties van deelnemers:

“Bezinning op zijn tijd en verbroedering ‘s avonds rond de vuurkorf. Voor mij was deze week indrukwekkend en waarschijnlijk zal ik hier nog lang op kunnen teren. De bijzondere mix van ingrediënten, jullie aller bijdragen, heeft deze week tot iets speciaals gemaakt.”

“Wat opviel was de gastvrijheid en belangstelling van de Norbertijnen. Regelmatig kwamen ze even vragen hoe het ging en werd er meegeholpen. Deelname aan Eucharistieviering in de stijlvolle kapel had letterlijk de betekenis van “vieren”: de teugels vieren om het werkpaardweer even op adem te laten komen.”

Onder de deelnemers zijn af en toe mensen die in hun persoonlijk leven om diverse redenen in de knel zijn geraakt. Dan is het fijn om te zien hoe déze mensen gelouterd naar huis gaan.
In zo’n week kunnen ze tijdens hun werk hun verhaal kwijt of hebben een ontmoeting met iemand van ons. Mensen laven zich aan de bron en komen daardoor weer bij hun eigen bron.
De Essenburgh met zijn ‘bronnen’ wordt zo steeds meer een spiritueel centrum voor mensen die op zoek zijn naar hun eigen bron, en daarvoor een plek zoeken waar ze op verhaal kunnen komen.

Data Bos- en Landgoedweken 2019

  • Week 07: maandag 11 – vrijdag 15 februari 2019 (Bosweek)
  • Week 19: maandag 06 – vrijdag 10 mei 2019 (Landgoedweek)
  • Week 44: maandag 28 oktober – vrijdag 1 november 2019 (Landgoedweek)

Inlichtingen bij Han Waagemans: 06-18551589 en/of: info@norbertijnenhierden.nl (graag als onderwerp: t.a.v. Han Waagemans)

Voor een impressie van vorige Landgoedweken:
Landgoedweek april 2016: klik hier.