22-07-2020, Abdij van Berne Heeswijk

De zondag vieren in coronatijd

Wanneer u de laatste weken in de abdijkerk bent geweest, dan zal het u zijn opgevallen dat we een paar maatregelen hebben moeten nemen in verband met de coronacrisis.

In het kort komt het er op neer dat we de anderhalve meter regeling zo goed mogelijk willen hanteren. Dat wil zeggen dat de stoelen ook op die afstand van elkaar zijn geplaatst en dat dat aangegeven wordt door rode kaartjes op de stoelen die niet gebruikt kunnen worden.

Dat betekent ook dat het aantal mensen dat kan komen meevieren beperkt wordt. Omdat we op een zondag normaliter meer mensen ontvangen, dient iedere kerkganger voor de zondagse viering te bellen om een plaats te reserveren. Op vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur kunt u bellen. Voor de door-de-weekse eucharistievieringen hoeft u zich niet vooraf te melden, dat kan aan de tafels in de hal van de abdijkerk. Daar kunt u uw handen ook ontsmetten.

In de abdijkerk is geen looproute aangegeven. Achter in de kerk hangt op verschillende plaatsen een plattegrond met pijlen voor hoe u moet lopen, vooral ten aanzien van het communiceren. U kunt een exemplaar meenemen.

Het communiceren gebeurt links van het sacramentsaltaar achter een zogenoemd ‘kuch-scherm’. Hiermee wordt het contact tussen beiden zo veel mogelijk verminderd. De route is dan altijd: naar voren via het middenpad, terug via de zijpaden.

Tijdens de vieringen op zondag wordt er enkel gezongen door de cantores, aanwezige norbertijnen en kerkgangers wordt gevraagd niet mee te zingen.

Voor de mensen die de viering op zondag niet kunnen of niet willen meemaken, wordt de viering integraal uitgezonden via de website van de abdij. Dat gebeurt in ieder geval nog tot eind augustus (zie verder onderstaand bericht ‘Uitzendingen eucharistie via de website’).

Met deze maatregelen hopen we zo goed mogelijk mee te werken aan het bestrijden van het virus. Het belangrijkste is, zoals het RIVM het aangeeft: anderhalve meter afstand van elkaar, grote groepen vermijden, handen ontsmetten en wassen, schone zakdoeken gebruiken (liefst papieren).

Uitzendingen eucharistie via de website
Vanaf medio maart zijn zondagse eucharistievieringen vanuit de abdijkerk via de website van de abdij uitgezonden. Veel vaste kerkgangers hebben zo wekelijks – al was het dan op afstand – enigszins mee kunnen vieren. De minst slechte oplossing want de ontmoeting is toch een onmisbaar aspect van het vieren van de eucharistie. Nu de coronamaatregelen daadwerkelijk meevieren weer mogelijk maken, is het de vraag of de uitzendingen nog moeten worden voortgezet. Voorlopig is besloten om de bestaande situatie te handhaven tot eind augustus. Voordat een besluit genomen wordt over het stoppen met de wekelijkse uitzendingen willen wij graag uw mening polsen. Daarom: laat even weten hoe u er over denkt!

Reactie graag voor 15 augustus a.s. naar het parochiesecretariaat:

Per post: Secretariaat Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther
Per mail: secretariaat@abdijvanberne.nl

Abdijkerkpastoraat