16-10-2017, Abdij van Berne Heeswijk

“Geloofwaardig zijn is beter dan geloofwaardig spreken”

Deze vragen stonden centraal tijdens deze viering. Ook werden er – indachtig de stellingen van Luther – 10 nieuwe stellingen geproclameerd die waren geschreven door abt Denis Hendrickx (Abdij van Berne) en dominee Pieter Molenaar (PKN Dinther).

1. In Gods nieuwe wereld draait het niet om wat je bent. Maar om wie je bent.

2. Reformatie is niet in eerste instantie een statisch gegeven dat je na 500 jaar herdenkt, maar een altijd doorgaand proces.

3. Alleen als we als gelovigen en kerk in verbinding blijven met de bron, zijn we een levende kerk.

4. De bijbel is meer dan een boek uit een oude en andere cultuur. Het is een weg om te gaan, geen stok om te slaan. Als je bereid bent de ‘tweede laag’ aan te boren, blijft hij verrassend actueel.

5. Laten we ons als kerk niet in pessimisme blindstaren op het teruglopende aantal kerkleden, maar vol vertrouwen kerk in de wereld zijn in de voetsporen van Jezus. Alleen een diaconale kerk is een kerk van de toekomst.

6. Geloofwaardig zijn is beter dan geloofwaardig spreken.

7. Pastoraat, omzien naar de ander, is de kern van kerk-zijn.

8. De scheiding tussen Rooms-Katholiek en Protestant is achterhaald.

9. ‘Mijn’ God bestaat niet.

10. Als de kerk meer dan een randverschijnsel in de maatschappij wil zijn, zal zij ook ‘een woord voor de wereld’ moeten hebben dat niet in fraaie theorie blijft hangen.

Na afloop kregen alle aanwezigen een paper mee met de 10 stellingen + de 95 van Luther die aan het begin van de verkondiging voor het altaar waren geplaatst.

Na afloop was er veel waardering voor de viering waar veel belangstelling voor was. De kerk was goed gevuld. Er was duidelijk sprake van een goede sfeer, met dank aan een gastkoor uit Rosmalen.

Bron: Abdij van Berne | Foto: Pixabay