12-09-2019, Abdij van Berne Heeswijk

Geslaagde barbecue in Berne

Op woensdagavond 11 september j.l. organiseerde het convent van Berne een barbecue voor een groep van 30-40 vrijwilligers en medewerkers om hen te bedanken voor hun inzet.

Omdat het regende, werd gebruik gemaakt van de refter.

Dank aan iedereen die deze avond mogelijk heeft gemaakt.

Bron: Abdij van Berne | Foto: Greco Idema