19-02-2021, Abdij van Berne Heeswijk

Gezocht: Pastoraal werker

Parochie Heilige Augustinus zoekt een Pastoraal werker met leidinggevende capaciteiten (18-24 uur). Het werkgebied omvat de kernen Berlicum-Middelrode, Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

Vanwege langdurige ziekte van onze pastoraal werker en het emeritaat van onze huidige pastoor is er een vacature ontstaan voor een diaken of pastoraal werker – met leidinggevende capaciteiten – met als werkvelden gemeenschapsopbouw en familiepastoraat.

Onze parochie wil haar sterke en vitale kanten verder versterken en heeft deze beleidsperiode als speerpunten familiepastoraat en presentie in onze veranderende samenleving. Hierbij is de opbouw van de eigen parochie van essentieel belang.

Ons pastoraal team bestaat uit drie (parttime) pastores en begeesterde parochianen. Gezamenlijk dragen zij zorg voor het pastoraat en voor de ontwikkeling en uitvoering van het pastorale beleid op onze vier locaties. Als lid van het pastoraal team is de beoogde pastoraal werker werkzaam op alle locaties binnen onze parochie. Wij beschikken tevens over een centraal parochiecentrum. Wij laten ons inspireren door de Norbertijnse spiritualiteit van de Abdij van Berne.

Het takenpakket is als volgt te omschrijven:
– lid van een collegiaal pastoraal team met een leidinggevende rol;
– is aanwezig bij de vergaderingen van het parochiebestuur;
– hoofdtaak ligt op het gebied van ontwikkelen en uitvoeren van plannen in het kader van gemeenschapsopbouw en familiepastoraat;
– mede verzorgen van vieringen (voor zover dat binnen de liturgische kaders mogelijk is);
– catecheseactiviteiten in overleg met de andere teamleden.

Wij vragen:
– een verbindende teamspeler met affiniteit met jongeren/families en ervaring met gemeenschapsopbouw;
– ervaring op het gebied van leidinggeven aan een divers pastoraal team;
– een open instelling met goede communicatieve en luistervaardigheden (‘een mensen-mens’);
– beschikbaarheid op tijden dat activiteiten voor onze parochianen mogelijk en nodig zijn;
– een flexibele werkhouding gericht op presentie, samenwerking en het betrekken van mensen bij ontwikkelingen;
– een praktiserend geloof wordt verondersteld;
– een kerkelijk erkende pastoraal-theologische masteropleiding op HBO of universitair niveau door het bisdom ’s-Hertogenbosch;
– (op termijn) vestiging in het werkgebied van onze parochie.
– een rijbewijs en eigen vervoer in verband met de ligging van onze locaties.

Wij bieden:
– een levendige parochie met veel begeesterde mensen die actief zijn als kerkganger, begunstiger en/of vrijwilliger waarin ruimte is voor het nemen van initiatieven.
– salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers in het bisdom ‘s-Hertogenbosch.
– bij aanvang een jaarcontract met de intentie om hierna te bezien welke mogelijkheden er zijn tot een vaste aanstelling icm een uitbreiding van de uren.
– voor deze functie is de aanvraag van een VOG en kerkelijke zending vanuit het bisdom ’s-Hertogenbosch verplicht.
– Vanuit een eeuwenoude traditie is deze parochie toevertrouwd aan de Abdij van Berne. De voordracht van de kandidaat pastoraal werker aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch geschiedt door de abt van Berne.

Nadere informatie:
U kunt een uitgebreid profiel opvragen via ons secretariaat: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl of bellen naar 06- 50 56 47 38 (pastoor J. Jansen o.praem.)

Uw reactie:​
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u tot en met 14 maart 2021 per mail sturen aan: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl o.v.v. Sollicitatie vacature pastoraal werker.

Bron: Parochie Heilige Augustinus