18-03-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Het coronavirus en het abdijkerkpastoraat

In onze strijd tegen uitbreiding van het coronavirus volgen we de verregaande maatregelen van onze Nederlandse overheid en de uitgevaardigde richtlijnen van onze bisschoppen.

We hebben de abdijkerk voor de zondagse viering van 10.30 uur gesloten, in ieder geval tot en met palmzondag 5 april.

De tekst van de verkondiging is in de loop van zondagmiddag via de website van de abdij beschikbaar. Er wordt gewerkt aan het via de website ter beschikking stellen van een geluidsopname van de zondagse eucharistieviering van de Norbertijnse gemeenschap. Telkens beschikbaar in de loop van de zondagmiddag.

Het abdijkerkpastoraat wil met dit bericht laten weten:

– Aan het ochtend- en avondgebed van de abdijgemeenschap kan iedereen deelnemen: 07.00 uur ( zondag om 08.00 ) en avond 18.00 uur.

– Op door-de-weekse dagen wordt eucharistie gevierd om 12.15 uur. Ook daarbij is iedereen welkom.

– De abdijkerk is dagelijks geopend voor persoonlijk gebed en voor het opsteken van een kaarsje.

– Nu de zondagse ontmoeting tijdelijk niet mogelijk is gelden de volgende extra contactmogelijkheden:

Op woensdag is een van de norbertijnen tussen 10.30 en 11.30 uur in de abdijkerk aanwezig en kan er telefonisch contact zijn tussen 14.00-15.00 uur met het abdijkerkpastoraat (0413-299299, u wordt dan doorverbonden met een lid van het pastoresteam).

In deze tijd van onzekerheid willen we meedoen aan de oproep van de Raad van Kerken met het verspreiden van een boodschap van bemoediging, hoop en troost door het luiden van de kerkklokken op de woensdagavonden tussen 19.00-19.15 uur. Klokken van hoop en troost om mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Laten we ons niet alleen voelen. Laten we met elkaar diep verbonden blijven: verbonden in gebed en in een wereldwijde solidariteit.

Abdijkerkpastoraat