27-11-2017, Priorij de Schans Tilburg

Hoe verder?

Na het overlijden van Ben hebben wij als gemeenschap, samen met onze abt, stil gestaan rondom het thema van 10 september j.l.: “Wij durven het aan”.

Voor de eerste 6 maanden na het overlijden van Ben zal de Abt de administrator zijn van de parochie, zal Thea van Blitterswijk de coördinator zijn van het dagelijkse pastorale werk binnen de parochie en zal Jan Claassen het parochiewerk formeel gaan ondersteunen.

Binnen de priorij zijn de taken herschikt zodat goed gemeenschapsleven kan blijven plaats vinden. “Wij durven het aan” zijn grote woorden maar onze kleine gemeenschap gaat er voor omdat wij ingebed zijn in een wereld waar wij thuis mogen zijn.