22-12-2018, Abdij van Berne Heeswijk

Kerstbuffet

Op 18 december bood de Norbertijnse gemeenschap van de Abdij van Berne aan personeel, adviseurs en participanten een kerstbuffet aan.

Abt en convent wilden op deze manier hun waardering en dank betonen voor hun inzet en betrokkenheid.

Bron: Abdij van Berne | Foto’s: Pieter Butz