19-02-2021, Abdij van Berne Heeswijk

KNR vraagt ‘corona-steun’ aan minister vanwege ernstige financiële problemen kloosters

Vandaag heeft de voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), Dom Bernardus Peeters OCSO, een brief gestuurd naar Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat, vanwege de ernstige financiële situatie bij een deel van de kloosters en abdijen in Nederland als gevolg van de coronacrisis.

De KNR-voorzitter geeft in deze brief aan:
“Naast dit persoonlijke leed (veel religieuzen zijn de afgelopen maanden overleden aan corona, red.) zijn er ernstige financiële problemen ontstaan bij een deel van onze leden zoals ook in verschillende sectoren in de samenleving waarvoor dan ook terecht compensatieregelingen zijn getroffen. Door de coronamaatregelen zijn gastenverblijven, abdijwinkels en proeflokalen gesloten maar ook andere activiteiten moesten worden afgelast. Doordat de werkzaamheden veelal door eigen broeders en zusters of vrijwilligers worden verricht komen de religieuze instituten niet in aanmerking voor de compensatieregelingen vanuit de overheid.”

De volledige brief is hier te lezen.

Bron: KNR